fbpx

Barn autism sömn: allt du behöver veta om ASD & sömnsvårigheter

by Sofia
Barn autism sömn autistiskt barn sömnsvårigheter

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Autism är en komplex neurologisk funktionsvariation som påverkar hur en person kommunicerar, samspelar och uppfattar omvärlden. En av de utmaningar som autistiska barn ofta står inför är svårigheter med sömnen. Det är inte ovanligt att vi föräldrar till autistiska barn ställs inför deras sömnproblem, vilket kan vara påfrestande för både barnet och hela familjen. I den här artikeln kommer vi att utforska sambandet mellan autism och sömnsvårigheter, konsekvenserna av dessa svårigheter samt sätt att hantera dem på.

Jag som skrivit den här texten är mamma till Alia, som är autistisk. Hon har i perioder haft sömnsvårigheter, men är i dagsläget omedicinerad. I det här inlägget nämns mediciner, men jag har ingen medicinsk utbildning. Denna information bygger alltså endast på egen uppfattning och erfarenhet. Konsultera alltid din husläkare för medicinbedömningar och diskussioner.

Vad är autism?

Autism är en funktionsvariation (ibland uttryckt som utvecklingsstörning) som vanligtvis upptäcks i tidig barndom. Autism påverkar hjärnans normala utveckling och kan resultera i svårigheter inom social interaktion, kommunikation och beteende. Barn med autism kan ha olika svårighetsgrader och variera i sina symtom och förmågor.

Varför har autistiska barn oftare sömnsvårigheter?

Svaret på detta är flerfacetterat. Det kan bero på sensoriska känslighet, utmaningar med rutiner och strukturer, ökad ångest eller oregelbunden hjärnaktivitet hos autistiska barn.

Det är viktigt att vara empatisk och förstående gentemot barnet och deras unika behov. Genom att skapa en trygg och lugn sovmiljö, implementera rutiner och strukturer, och använda strategier som minskar sensorisk överstimulering och ångest, kan vi som föräldrar hjälpa våra autistiska barn att få en bättre sömnkvalitet och därmed förbättra deras övergripande välbefinnande.

Sammantaget är sömnsvårigheter hos autistiska barn en komplex fråga med flera möjliga orsaker. En av alla de utmaningar som många autistiska barn möter är sömnproblem, så är det bara.

Är sömnsvårigheter vara ett tidigt tecken på autism?

Ja, vissa autistiska barn kan uppleva sömnsvårigheter redan i tidig ålder. Det är viktigt att observera och rapportera eventuella sömnrelaterade problem till läkare eller vårdteamet för vidare utvärdering.

Autistiska barn och sömnproblem

Forskning har visat att sömnsvårigheter är vanliga hos autistiska barn. Många föräldrar vittnar om att deras barn har svårt att somna, och/eller att de vaknar ofta under natten eller mycket tidigt på morgonen. Dessa sömnproblem kan vara mer påtagliga hos autistiska barn jämfört med deras icke-autistiska (neurotypiska) jämlikar.

Varför upplever autistiska barn sömnsvårigheter?

Att förstå varför autistiska barn upplever sömnsvårigheter kan vara en känslosam och utmanande fråga för många föräldrar. Det finns flera faktorer som kan bidra till dessa svårigheter, och det är viktigt att vara medveten om dem för att kunna hjälpa och stödja sitt barn på bästa möjliga sätt.

Sensorisk stimuli

En av anledningarna till att autistiska barn upplever sömnsvårigheter kan vara deras känslighet för sensoriska stimuli. Autistiska barn kan ha överkänslighet eller underskänslighet för ljud, ljus, beröring eller andra sinnesintryck. Dessa stimuli kan vara överväldigande och göra det svårt för barnet att slappna av och somna.

Förändring i rutiner

Autism innebär också ofta utmaningar med rutiner och strukturer. Autistiska barn kan ha svårt att anpassa sig till en fast sovrutin eller att förstå vikten av att gå och lägga sig vid en viss tidpunkt. Detta kan leda till oregelbundna sömnvanor och svårigheter att somna eller fortsätta sova under hela natten.

Överstimulans och ångest

Autism är också förknippat med ökad ångest och överstimulering. Autistiska barn kan ha svårt att lugna ner sina tankar och känslor inför läggdags. Deras oro och ångest kan hindra dem från att koppla av och somna.

Medicinska orsaker

Många barn med autism har en låg nivå av melatonin. Melatonin är ett hormon som produceras naturligt av kroppen och främst av tallkottkörteln, en liten körtel som sitter mitt i hjärnan. Det spelar en viktig roll i regleringen av sömn och vakna-vakenhetscykeln. Produktionen av melatonin påverkas av ljus- och mörkerförhållanden.

När det blir mörkt ökar produktionen av melatonin, vilket signalerar kroppen att det är dags att sova. Därför används melatonin ofta som ett kosttillskott för att hjälpa till att reglera sömnen, särskilt för personer med sömnproblem eller jetlag.

Konsekvenserna av sömnsvårigheter hos autistiska barn

Sömnsvårigheter kan ha en betydande inverkan på både fysisk och mental hälsa hos autistiska barn. Den bristande sömnen kan leda till trötthet, irritabilitet och minskad förmåga att hantera vardagliga utmaningar. Här är några av de vanligaste konsekvenserna av sömnsvårigheter hos autistiska barn:

Konstant trötthet & orkeslöshet

Att vara medveten om konsekvenserna av sömnsvårigheter hos autistiska barn kan väcka starka känslor hos oss föräldrar och vårdnadshavare. Sömnsvårigheter kan ha en betydande inverkan på både barnets fysiska och mentala hälsa, vilket kan påverka deras vardag och övergripande livskvalitet.

Sämre immunförsvar

När autistiska barn inte får tillräckligt med sömn kan det leda till en mängd fysiska hälsoproblem. Barnet kan känna sig konstant trött och utmattad, vilket i sin tur påverkar deras energinivåer och deras förmåga att engagera sig i aktiviteter under dagen. Den fysiska tröttheten kan påverka deras immunförsvar, vilket ökar risken för sjukdomar och infektioner.

Ökad stress & känslighet

Utöver de fysiska konsekvenserna kan sömnsvårigheter också påverka barnets mentala hälsa. Autistiska barn kan uppleva ökad ångest, oro och känslomässig sårbarhet när de inte får tillräckligt med sömn. Den bristande sömnen kan göra det svårare för dem att hantera och reglera sina känslor, vilket kan leda till beteendemässiga utmaningar och ökad stress.

Koncentrationssvårigheter

Sömnsvårigheter hos autistiska barn kan också påverka deras vardag och dagliga rutiner. Barnet kan ha svårt att fokusera och koncentrera sig i skolan, vilket kan påverka deras inlärning och prestationer. Det kan också vara svårt för dem att delta i sociala aktiviteter och interagera med sina kamrater på grund av trötthet och brist på energi.

Du som förälder

Vi föräldrar och vårdnadshavare till autistiska barn kan känna en stor börda när vi konfronteras med dessa konsekvenser av sömnsvårigheter. Vi kämpar alltid med att hitta lösningar och strategier för att hjälpa våra barn att få en god natts sömn och förbättra deras övergripande välbefinnande. Varje steg som tas för att förbättra sömnkvaliteten hos barnet är en viktig och kärleksfull handling som kan ge dem en bättre grund för en hälsosam och lycklig framtid.

Samtidigt som vi själva också måste få sova. Det är otroligt viktigt att du får den återhämtning som krävs för att du ska orka med vardagen, som ofta är tuffare för NPF-föräldrar. Därför är det viktigt att söka hjälp i tid, oavsett om det handlar om att få medicins hjälp eller avlastning.

Sömnstörningar som är vanliga hos autistiska barn

Sömnproblem är en utmaning som många autistiska barn möter i sin vardag. Att se sitt barn kämpa med sömnsvårigheter kan väcka en mängd känslor hos oss NPF-föräldrar så som frustration, oro och maktlöshet. Även neurotypiska barn har ibland svårt med sömnen, men för autistiska barn kan det vara extra svårt att hitta den sömn de behöver för att fungera optimalt. Att hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn kräver en individuell och anpassad strategi.

Att se sitt autistiska barn kämpa med sömnstörningar kan vara hjärtskärande. Vi föräldrar önskar inget annat än att våra barn ska få den vila och återhämtning de behöver för att växa och utvecklas. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är ditt fel som förälder. Sömnproblem är en utmaning som många autistiska barn står inför, och det är en kamp som kan ta tid att övervinna.

Hur kan jag hjälpa mitt autistiska barn att somna snabbare?

För att hjälpa ditt autistiska barn att somna snabbare kan du prova att skapa en lugn och trygg sovmiljö, etablera en fast rutin inför läggdags och använda avslappningstekniker som djupandning eller lugnande musik.

För att kunna hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn är det viktigt att förstå vilka typer av sömnstörningar som är vanliga. Här är några av de vanligaste sömnstörningarna som autistiska barn kan uppleva och olika sätt att hjälpa autistiska barn att förbättra deras sömn:

Insomni

Insomni är en vanlig sömnstörning där barnet har svårt att somna eller har svårt att fortsätta sova under hela natten. Det kan vara svårt för autistiska barn att slappna av tillräckligt för att kunna somna, vilket kan resultera i timmar av vakenhet innan barnet till sist kan somna.

Hur hantera insomni?

Några sätt att förebygga insomni och underlätta insomnandet för ditt barn.

  1. Skapa en regelbunden sömnrutin: För autister är det viktigt med rutiner och sängrutiner är inget undantag. Försök lägga (och väcka) ditt barn vid samma tidpunkt varje dag, även på helgerna. Detta hjälper till att reglera barnets inre kroppsklocka och förbättra sömnkvaliteten över tid.
  2. Skapa trygghet. För att hjälpa ditt autistiska barn att känna sig trygg inför sänggåendet kan du använda berättande, visuella stöd eller sociala berättelser för att förklara vad som kommer att hända och skapa förutsägbarhet.
  3. Skapa en avslappnande rutin före läggdags: Se till att barnet är avkopplat innan läggning. Undvik skärmar och livfulla aktiviteter minst en timme innan sänggående. Ta dig tid för avkoppling innan du går och lägger dig. Om ditt barn är mottagligt kan du testa avslappning, meditation, massage, läsning eller något annan lugn aktivitet.
  4. Skapa en bekväm sovmiljö: Se till att barnets säng och sovrum är bekväma och främjar sömn. Många autister är extra känsliga för ljus, texturer och värme. Se till att temperaturen är bra i rummet och att det är ordentligt mörkt. Använd de bästa mörkläggningsgardinerna. Se över vilka material sängkläderna är av, kanske testa siden som är väldigt luftigt? Madrass och kudde ska också vara bekväma och rätt. Har du ett verbalt barn kan ni prata om detta, annars får ni prova er fram.
  5. Bakgrundsljud. Till skillnad från många neutrotypiska uppskattar autister regelbundet monotont ljud i bakgrunden när de ska sova. Detta lärde jag mig av en nära vän som är autistisk. Han sa dock att det är väldigt viktigt vilket ljud som spelas.
  6. Tyngdtäcke. Många autister vill känna sig inbäddade ordentligt. Vi har ett CURA tyngdtäcke till Alia och vi tycker att det hjälper henne att ligga still. Det har dock varit en resa att hitta rätt vikt på tyngdtäcket.
  7. Undvik stimuli från kosten: Undvik koffein och nikotin, särskilt på eftermiddagen och kvällen, eftersom dessa ämnen kan störa sömnen. Många barn är även väldigt känsliga för socker, som kan påverka sömncykeln negativt.
  8. Fysisk aktivitet: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra sömnen. Försök att få ditt barn att röra på sig regelbundet, men undvik intensiv träning sent på kvällen, då det kan öka vakenheten.
  9. Mediciner. Det finns flera olika sorters mediciner som kan hjälpa ditt barn att somna. Ett av de vanligaste är Melatonin men det finns andra preparat. Boka ett möte med er husläkare för vidare rådgivning.

Sömnfragmentering

Sömnfragmentering innebär att barnet vaknar flera gånger under natten och har svårt att somna om. Autistiska barn kan ha en känslighet för stimuli och kan vakna till på grund av ljud, ljus eller andra sinnesintryck som kan vara överväldigande för dem.

Hur hantera sömnfragmentering?

Samma tips gäller som för insomni med undantag för medicineringen. Melatonin används enligt min vetenskap mest för insomning. Det finns andra läkemedel, likt Lergigan, som kan fungera bättre för att få en jämnare sömn. Hör av dig till din husläkare för att diskutera vilken medicinering som skulle vara bäst för ditt barn.

Sömnlöshet / för lite sömn

Sömnlöshet innebär att barnet har svårt att sova tillräckligt länge för att vara utvilat. De kan vakna tidigt på morgonen och inte kunna somna om. Sömnlöshet kan vara särskilt utmanande för autistiska barn, som ofta behöver mer sömn för att kunna fungera optimalt. Den konstanta bristen på sömn tär både på barnet och oss anhöriga. Vi föräldrar blir trötta och utmattade, medan barnet blir övertrött och irriterat.

För autistiska barn är det ännu viktigare att få tillräckligt med sömn jämfört med sina icke-autistiska kamrater. De behöver denna värdefulla sömn för att hantera de unika utmaningar som autismen kan medföra. Men när sömnlösheten sätter in blir det en ständig kamp för att få den återhämtning och vila som de behöver för att fungera på bästa sätt.

Att hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn kräver en individuell och anpassad strategi. Det finns ingen universell lösning som fungerar för alla, men det finns sätt som kan hjälpa barnet att förbättra sin sömnkvalitet och möta sina unika behov.

Hur hantera sömnfragmentering?

Återigen gäller listan ovan som generell åtgärdsplan för att få en bättre sömnrutin och -miljö för ditt barn. Utöver det finns mediciner att ta till. Atarax och Lergigan är exempel på mediciner som skrivs ut i samband med sömnlöshet och när barn får för lite sömn. Många av de (starka) mediciner som finns kan inte förskrivas till barn, vilket begränsar utbudet.

Även mediciner mot ångest, exempelvis Mirtazapin, kan hjälpa barnet att sova bättre genom lägre ångestpåslag i samband med sömnen. Den medicinen skrivs dock huvudsakligen ut till vuxna patienter (vad jag vet).

Kolla med din husläkare för bästa alternativen för ditt barn.

Sätt att hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn

Att hjälpa autistiska barn att hantera sina sömnsvårigheter kräver en helhetsinriktad strategi som tar hänsyn till deras unika behov. Här är några sätt som kan vara till hjälp för att förbättra sömnen hos autistiska barn:

Skapa en trygg sovplats

Det är viktigt att skapa en trygg och bekväm sovmiljö för autistiska barn. Mörkläggningsgardiner, lugna färger och en bekväm madrass kan hjälpa till att skapa en avslappnande atmosfär. Att ha en fast rutin för att lägga sig och vakna upp kan också hjälpa barnet att känna sig tryggt och förbereda sig för sömnen.

Rutiner och struktur

Autistiska barn mår oftast bra av rutiner och strukturer i sin vardag. Att ha en konsekvent rutin inför läggdags kan vara till hjälp för att signalera för barnet att det är dags att varva ner och förbereda sig för sömn. Det kan inkludera aktiviteter som att borsta tänderna, läsa en lugnande bok eller lyssna på lugn musik.

Anpassad kost och motion

En hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att främja en bättre sömn för autistiska barn. Att undvika koffeinhaltiga drycker, sockerrika livsmedel och tunga måltider nära läggdags kan vara till hjälp. Fysisk aktivitet under dagen kan också hjälpa barnet att bli tröttare och förbättra sömnkvaliteten.

Alternativa behandlingar

Det finns olika alternativa behandlingsmetoder som kan vara till hjälp för att hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn. Till exempel kan lugnande tekniker som djupandning, massage eller aromaterapi hjälpa barnet att slappna av och förbättra sömnen. Det är viktigt att diskutera dessa alternativa behandlingar med en medicinsk professionell innan de används.

En del barn mår även bra av att ha monoton musik i bakgrunden när de sover.

Vägledning för föräldrar till autistiska barn med sömnsvårigheter

Vi föräldrar till autistiska barn med sömnsvårigheter spelar en viktig roll i att hjälpa sina barn att få en god natts sömn. Här är några vägledande tips för föräldrar:

Kommunikation och samarbete med vårdteamet

Det är viktigt att kommunicera med barnets vårdteam, inklusive läkare, terapeuter och specialister, för att få råd och stöd när det gäller hantering av sömnsvårigheter. De kan ge vägledning om lämpliga behandlingsalternativ och strategier som kan vara effektiva för ditt barn.

Hantering av utmaningar

Det är viktigt att vara tålmodig och förstående när du hanterar sömnsvårigheter hos ditt autistiska barn. Förstå att det kan ta tid att hitta rätt strategier och att framsteg kan ta tid. Det är känslosamt och utmanande att se sitt barn kämpa med sömnen, men försök att vara närvarande och stöttande under hela processen. Var öppen för att prova olika metoder och anpassa dem efter ditt barns behov.

Självomsorg och hjälp

Att hantera sömnsvårigheter hos autistiska barn är tufft och påverkar oss som föräldrar, framförallt vad gäller vår egen sömn och välbefinnande. Det är viktigt att ta hand om dig själv och söka stöd när det behövs. Se till att du får tillräckligt med sömn och tid för återhämtning. Uttryck dina känslor och dela dina utmaningar med andra föräldrar eller stödgrupper som kan förstå din situation.

Kom ihåg att du inte är ensam i denna resa. Det finns resurser, stödgrupper och vårdteam som kan ge råd och stöd längs vägen. Ta ett steg i taget, var empatisk mot ditt barn och dig själv, och låt kärleken och tålamodet leda dig genom denna utmaning.

Kommer mitt autistiska barn någonsin att få en bättre sömn?

Det vi NPF-föräldrar behöver mest av allt är hopp. Vi kämpar så hårt för att göra vardagen bättre för våra barn, ofta utan att veta var mållinjen är. Det är svårt att veta vad som är möjligt för våra barn, då de inte utvecklas på samma sätt som neutrotypiska barn (som oftare har en mer rak utvecklingskurva).

Viktigt att tänka på är att varje barn är unikt och det kan ta tid att hitta de bästa strategierna för att förbättra sömnen hos ditt autistiska barn. Med dina ansträningar och hjälp av vården kan ni skapa den allra bästa möjliga sömnen för ditt barn. Kommer sömnen vara helt perfekt? Troligtvis inte, men den kan bli godtagbar.

Avslutande tankar och slutsats

Vi hoppas att denna artikel har gett dig insikt och kunskap om sömnsvårigheter hos autistiska barn. Genom att förstå sambandet mellan autism och sömnsvårigheter, identifiera vanliga sömnstörningar och lära dig strategier för att hantera dessa utmaningar, kan du skapa en bättre sömnmiljö för ditt autistiska barn.

Kom ihåg att varje barn är unikt och att det kan ta tid att hitta de bästa lösningarna. Var tålmodig och ge dig själv och ditt barn tid att anpassa sig till de nya rutinerna och strategierna. Genom att skapa en trygg och fridfull sovmiljö, implementera rutiner och strukturer samt använda olika strategier kan du bidra till att förbättra ditt autistiska barns sömn och därmed förbättra deras (och ditt) övergripande välbefinnande.

För ytterligare information och resurser kan du besöka Autism Sverige. Där hittar du användbara tips, verktyg och gemenskap för oss föräldrar till autistiska barn.

Ta hand om dig själv och ditt barn, och låt oss tillsammans skapa en bättre sömnupplevelse för våra autistiska änglar.

You may also like

Leave a Comment