fbpx

Blodgrupper arv – vilken blodgrupp får barnet? (svaret)

by Sofia
Blodgrupper arv - blodgrupp barn

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

När du blir med barn uppstår det en rad med frågetecken. Pojke eller flicka? Vilken färg på ögonen? Lockigt eller rakt hår? Lång eller kort? En fråga som många ställer sig är vilken blodgrupp barnet kommer att få. För det är inte självklart att hen får samma som en av föräldrarna.

Olika blodgrupper

För det mesta är det egentligen inte så viktigt att veta vilken blodgrupp du tillhör. Men det kan finnas situationer då det är bra att känna till. Och kombinationerna kan vara många, för blod är en unik faktor i varje människa.

Det vanliga är att dela in blodgrupperna enligt AB0 systemet. Här är variationerna A, B, AB eller 0. Det här är dock bara den stora indelningen. Bland annat är det viktigt att känna till din blodgrupp om du ska ge eller få blod. Då måste grupperna vara kompatibla med varandra.

Vad är det då som bestämmer vilken blodgrupp du får? Det är antigener som finns på ytan av de röda blodkropparna. Antigener är små proteiner som läkarna mäter för att känna till din blodgrupp. Så om du har typ A antigener hör du till blodgrupp A, B antigener hör till blodgrupp B. Om du inte har några antigener alls så kallas det för 0 eller O.

Rh-systemet

Rh-systemet rh faktor blodgrupp + -

Förutom den huvudsakliga indelningen med AB0, så finns det även en Rh-faktor som spelar in på hur barnets blod blir. Även här är det fråga om antigener på blodkroppens yta, men av en annan sort. Du kan antingen vara positiv eller negativ. Rh- eller Rh+. I Europa är de flesta människor positiva, men det finns naturligtvis undantag.

Antigenerna angriper varandra om de är olika. Det är därför det är så viktigt att känna till vilken blodgrupp och Rh-faktor barnet har. Speciellt om mamman är Rh-. Då måste graviditeten övervakas extra noga.

Vanligtvis så ligger moderkakan som en barriär eller skydd mellan mamma och barn. Bara näringsämnen och avfall passerar därigenom. Men om barnets blod kommer till mamman och hen är positiv så kan mammans kropp bilda antikroppar. Det i sin tur kan leda till blodbrist hos barnet.

Därför kontrollerar läkarna hela tiden. Om du inte har bildat antikroppar efter ett tag så ger de dig en spruta för att förhindra att det sker. Det blir sällan några problem när man är medveten om situationen.

Vilken är den vanligaste blodgruppen i Sverige?

I Sverige är det vanligast att ha blodgrupp A, ganska tätt följt av blodgrupp 0. Både B och AB är ganska ovanliga. Om du jämför med resten av världen så är det blodgrupp 0 som är vanligast där. Men med blodgrupp A ganska nära inpå. Så det är de två grupperna som är mest förekommande så gott som överallt.

Kan man byta blodgrupp?

Det har skett i vissa sällsynta fall, i samband med en transplantation, men då talar de om ett medicinskt mirakel. De röda blodkropparna produceras i benmärgen. Om du får en sådan transplantation är det möjligt att blodgruppen förändras. Men annars är det inte möjligt.

Blodgrupp förlossningsjournal

Vanligtvis så skriver de inte in barnets blodgrupp i förlossningsjournalen. Men det finns naturligtvis en del undantag. Bland annat är det viktigt att veta blodgruppen ifall barnet är sjukt vid födseln, eller om man misstänker att något kan vara fel. Då är det viktigt att känna till blodgruppen för en eventuell blodtransfusion.

Det samma gäller om mamman är Rh negativ, eftersom det då kan finnas komplikationer. Men dessa brukar tas om hand direkt, det är inte något man väntar med.

Födelsebevis blodgrupp

I Sverige är det inte ens vanligt med födelsebevis. Det enda som används här är personbevis, det vill säga ett utdrag från registret som visar barnets namn och vem som är dess föräldrar. Blodgruppen är inte en del av det, utan den får du ta reda på själv. I andra länder har de lite annorlunda rutiner, så ett barn som föds utomlands kanske har sin blodgrupp skriven på födelsebeviset. 

Hur får jag reda på mitt barns blodgrupp?

Hur får jag reda på mitt barns blodgrupp?
Ett blodprov är vad som krävs för att veta ditt barns blodgrupp, om ni båda inte har blodgrupp 0 – då kan det bara bli på ett sätt.

Du kan få en uppfattning om det genom att kombinera din och din partners blodgrupp. Men det finns alltid flera möjligheter, så du kan inte vara helt säker på att det blir korrekt. Så för att vara på den säkra sidan krävs det ett blodprov.

Om de inte har berättat det på BB så kan du fråga på BVC nästa gång de gör tester. Men det är inte något som prioriteras, eftersom det egentligen bara är viktigt i nödsituationer.

Blodgrupp arv – hur ärvs blodgrupper?

Vissa blodgrupper är mer dominanta än andra. Men i princip är barnets blodgrupp en kombination av föräldrarnas. A och B är dominanta blodgrupper, medan 0 är recessivt. Alla har två arvsanlag. A+A, A+0, B+B, B+0, A+B samt 0+0.

När 0 är tillsammans med antingen A eller B så vinner de, eftersom de är dominanta. A och B tillsammans blir AB. Du kan dock bära på gener för en viss blodgrupp som kan föras vidare till barnet. Så även mor-och farföräldrarnas blod spelar in på vad barnet får.

De vanligaste kombinationerna för ditt barn är de följande, där pappans blodgrupp är den stadiga faktorn:

Pappa har blodgrupp A.

 • Mamma har blodgrupp A, då kan barnet få A eller 0.
 • Mamma har blodgrupp B, då kan barnet få A, B, AB eller 0.
 • Mamma har blodgrupp AB, då kan barnet få A, B eller AB
 • Mamma har blodgrupp 0, då kan barnet få A eller 0.

Pappa har blodgrupp B.

 • Mamma har blodgrupp A, då kan barnet få A, B, AB eller 0.
 • Mamma har blodgrupp B, då kan barnet få B eller 0.
 • Mamma har blodgrupp AB, då kan barnet få A, B eller AB.
 • Mamma har blodgrupp 0, då kan barnet få B eller 0.

Pappa har blodgrupp AB.

 • Mamma har blodgrupp A, då kan barnet få A, B eller AB.
 • Mamma har blodgrupp B, då kan barnet A, B eller AB.
 • Mamma har blodgrupp AB, då kan barnet få A, B eller AB.
 • Mamma har blodgrupp 0, då kan barnet få A eller B.

Pappa har blodgrupp 0.

 • Mamma har blodgrupp A, då kan barnet få A eller 0.
 • Mamma har blodgrupp B, då kan barnet B eller 0.
 • Mamma har blodgrupp AB, då kan barnet få A eller B.
 • Mamma har blodgrupp 0, då kan barnet få 0.

Kan barn få annan blodgrupp än sina föräldrar?

Eftersom båda föräldrarna har två arvsanlag för blodgrupper så är det möjligt att barnet får en helt annan blodgrupp än dem. Genetiska anlag är alltid komplicerade, eftersom du kan bära på anlag från dina egna föräldrar.

Läs även: Vilken ögonfärg får bebis – svaret hittar du här!

Har pappa och barn samma blodgrupp?

Ibland kan pappa och barn ha samma blodgrupp. Men det beror även på vilken grupp mammans blod hör till. Samt deras föräldrar, och så vidare. Så möjligheten finns att barnet får samma blodgrupp som sin pappa, men det är inte alls givet att det blir så. Speciellt inte om hans blodgrupp är recessiv, det vill säga 0. Har då mamman AB så får aldrig barnet samma blodgrupp som pappan, eftersom AB är mer dominant.

Får barnet mammans blodgrupp?

Det är samma sak här som med pappans blodgrupp. Ett barn kan få samma blodgrupp som en av sina föräldrar, men det är inte något du kan vara säker på. Blodet är en kombination av både föräldrarnas och mor-eller farföräldrarnas blodgrupp.

Du kan bära på gener för en viss grupp som inte visar sig förrän de kombineras med en partner och hans anlag. Vilket ju gör det här med barnens blodgrupp ganska intressant. Det finns så många olika möjligheter. Plus att du också har Rh-faktorn att tänka på för barnets unika blod.

Får alla syskon samma blodgrupp?

Syskon med samma föräldrar får inte alltid samma blodgrupp. För båda föräldrarna är bärare av olika anlag, och det är en kombination av dessa som bestämmer barnens blodgrupp. Om mamman är 0 och pappan A, till exempel, så kan barnet få antingen blodgrupp A eller 0. Med andra ord så kan två syskon ha helt olika blodgrupper.

När föräldrarna har andra blodgrupper så är möjligheterna för annorlunda kombinationer ännu större.

Vilka blodgrupper kan inte få barn ihop?

Vilka blodgrupper kan inte få barn ihop?
Det finns inget hinder för att få barn utifrån vilken blodgrupp du och din partner har.

Det finns inga hinder för personer med olika blodgrupper att få barn tillsammans. Problem kan eventuellt uppstå om mamman och barnet har olika Rh-faktorer, i de fall där mamman är negativ. Men det är ingen större fara nu för tiden eftersom man kan åtgärda det och förhindra att mamman bildar antikroppar.

Du kan få barn med vem som helst, utan några problem. Ofta är det så att när ett par har svårt att få barn så börjar de leta efter orsaker. Då kan det vara lätt att tänka på blodgrupper.

Vissa rön pekar på att en kvinna som hör till blodgrupp 0 har färre ägg, och därför är det svårare för dem att bli gravida. Men i övrigt så spelar det ingen roll vilka blodgrupper föräldrarna hör till. Det stämmer dock inte alls i mitt fall, jag har blodgrupp 0 och blev gravid på första försöket två gånger.

Mitt barns blodgrupp

Du kan alltså bara spekulera till en början vilken blodgrupp ditt barn kommer att få. Det är klart att om båda föräldrarna är 0, så vet du vad barnet får. Så är det i vårt fall. Både jag och Rodrigo har 0. Vi har bara testat Alia, vår äldsta dotter, och hon har även hon 0. Det är alltså bara möjligt att vår yngsta, Mila, har blodgrupp 0 hon med.

Har inte ni båda 0 får ni vänta och se vad blodprovet visar. Men det gör ingenting för blodgruppen är inte så viktig när två personer får barn tillsammans. Även om föräldrar och barn alla har olika blodgrupper så är de kompatibla. Det enda som kan påverka graviditeten är Rh-faktorn, och där är läkarna uppmärksamma när mamman är Rh-negativ.

Allt annat handlar bara om genetik, vilket är nog så komplicerat. Och intressant eftersom du kan få flera barn med olika blodgrupper, med precis samma föräldrar.

You may also like

Leave a Comment