fbpx

Faderskapsintyg: så funkar det och det behöver du göra

by Sofia
Faderskapsintyg

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Varje barn som föds måste registreras. Både bebisen och dess föräldrar. Med mamman är det inte så stora problem, det är ju uppenbart vem hon är. Men fadern måste namnges och registreras. Här finns det vissa lagar som styr det hela, och som underlättar processen i de flesta fall.

Det är bara när din relation är annorlunda som du själv måste tänka lite mer på saken. Men det är inte komplicerat utan allt är tillrättalagt för att det ska bli bra för barnet. För det viktiga är att barnet får det hen har rätt till, både i form av personlig kontakt och en säker uppväxt.

Faderskapsintyg Skatteverket

Om mamman är gift med en man så utgår man från att han är fadern till barnet. Om så inte är fallet måste du själv anmäla vem som är pappa. Det här är en gammal lag som fortfarande är i fullt bruk. Med tanke på att så många föräldrar idag antingen inte är gifta eller har barn på något annat sätt än de traditionella så hoppas många på att lagen ska förändras. Som det är nu har du inte så stort val utan måste bara gå igenom processen för att bli registrerad som barnets far.

När ett barn föds utan att fadern har registrerats så är Skatteverket skyldig att skicka det vidare till kommunen. De i sin tur gör en utredning för att fastställa vem som är pappa till bebisen. Sedan skickar de tillbaka ärendet till Skatteverket som då registrerar båda föräldrarna. Det är alltså i första hand kommunen som sköter frågor om faderskapsintyg.

Vikten av faderskapsintyg

För det mesta sker en födsel under ordnade förhållanden. Det vill säga du har en partner och ni skaffar barn tillsammans. Samtidigt så är lagen sådan att om ni inte är gifta så måste fadern registreras separat. Likaså om det är två kvinnor som får barn tillsammans. Det finns alltså ett antal situationer som inte faller under vad lagen kallar för normen.  

När fadern registreras så får barnet en juridisk koppling till honom. Det inkluderar både umgängesrätt och arvsfrågor. Så vem som är fadern är en viktig fråga. Om det är ett fall av okänd donation, som är ganska vanligt, måste din partner adoptera barnet för att få den lagliga rätten till ett förhållande.

Fadersintyg har att göra med:

  • Umgängesrätt
  • Underhållsplikt
  • Arvsrätt, både för barnet och även fadern om barnet dör först
  • Rätten att bära faderns efternamn
  • Fadern kan bli vårdnadsgivare för barnet
  • Rätten till föräldraledighet

Måste man skriva på faderskapsintyg?

Om föräldrarna är gifta vid barnets födsel så sker allting automatiskt. Du behöver inte skriva på några papper om att det är du som är fadern. När föräldrarna inte är gifta så avgörs faderskapet på ett par olika sätt.

Dels kan pappan skriva under ett papper direkt på att han är fadern. Det måste bevittnas av två personer. Sedan ska det godkännas av både mamman och socialnämnden i kommunen. I stället för mamman kan det vara en laglig vårdnadshavare som godkänner intyget. Den här processen är ganska vanlig eftersom det inkluderar alla situationer utom när föräldrarna är lagligen gifta.

Skulle det vara så att pappan vägrar skriva under faderskapsintyget går det vidare till domstol. Naturligtvis måste det först finnas ett underlag, bevis på att han verkligen är pappa till barnet. Tekniskt sett är det barnet som väcker åtal, men mamman har rätt att ta upp det i barnets namn. Sedan beslutar domstolen om faderskapet med en dom.

Kan man upprätta faderskapsintyg innan barnet är fött?

Ja, du kan göra allting i god tid innan födseln. Redan i vecka 23 är det möjligt att skriva under på ett faderskapsintyg. Men för det mesta så väntar socialnämnden med att godkänna beslutet till efter barnet fötts. Bland annat så minskar det risken för att en felbedömning. När barnet fötts är det enklare att fastställa när befruktningen skedde, till exempel.

Ibland kan mamman vägra att godkänna någon som fadern. Om han ändå är övertygad om att barnet är hans, och att han vill ha lagliga rättigheter med sitt barn, kan han vända sig till socialnämnden. De har nämligen skyldighet att utreda vem den egentliga fadern är. Ibland innebär det att domstolen bestämmer att du måste göra ett DNA-test. Men det är något som en far inte kan kräva, utan det måste gå genom de lagliga kanalerna.

Faderskapsintyg blankett

När barnet föds så skickas det automatiskt in en anmälan till Skatteverket. Barnet får då sitt personnummer och ni får en blankett hemskickad för att ge barnet sitt namn och efternamn.

Men när det kommer till faderskapsintyg måste du personligen gå till Socialnämnden för att fylla i blanketterna. På grund av faran med Covid-19 så rekommenderar man att inte göra det förrän barnet fötts, då det är lättare att fastställa barnets egentliga ålder. Vilket ibland är viktigt för att bevisa vem som är fadern.

Beställa faderskapsintyg

Det går att beställa faderskapsintyg online. Du måste fylla i alla uppgifter om båda föräldrarna och också om barnet som fötts. Likaså behöver du två vittnen, och deras kontaktuppgifter ska inkluderas. När allt är klart får du ett dokument som du kan skicka vidare till kommunen för godkännande.  

Faderskapsintyg Försäkringskassan

Ifall det inte finns någon fader registrerad så kommer Försäkringskassan automatiskt att betala ut all föräldrapenning till mamman. Samma sak gäller föräldraledigheten, de tillfaller alla henne. Därför ligger det i ditt eget intresse att så fort du kan registrera dig som fader. Det är bättre både för dig och för barnet som får en bättre chans att vara tillsammans med båda sina föräldrar. För faderskapsintyget ligger också som grund för vårdnadsfördelningen.

Om det uppstår tvist

Tyvärr uppstår det ibland otrevliga situationer. Det kan vara en pappa som inte vill erkänna sitt barn. Eller en mamma som inte vill att han ska vara med i bilden när barnet växer upp. Pappan kanske inte är övertygad om att barnet verkligen är hans, eller någon liknande situation.

Här är det viktigt att alltid ha barnets bästa för ögonen. Ett barn har rätt att veta var hen kommer ifrån samt sina juridiska rättigheter. Det är klart att det kan finnas undantag, där det är bäst att inte veta något. Men det måste ändå utredas av de rätta kanalerna.

DNA-test faderskap

Om föräldrarna inte kan komma överens måste det hela bestämmas av domstolen. Den kan bland annat bestämma att barnet och mannen ska genomgå ett DNA-test för att se om han är barnets far. Eller så räcker det med en faderskapsutredning där man ser på omständigheter och bevis från olika personer. Det bör vara fastställt så säkert som möjligt vem som är far till barnet innan ett faderskapsintyg utfärdas.

Skulle det vid ett senare tillfälle uppkomma nya bevis kan pappan ansöka om att faderskapet upphävs. Det kan till exempel vara så att det inte gjordes någon DNA-test vid beslutet, och att det görs vid ett senare tillfälle. Om han kan bevisa att han inte är pappan går det att säga upp beslutet.

Hur vet man vem som är pappan?

I de fall där det måste fastställas genom dom om faderskapsintyget ligger det en tidigare utredning som grund för beslutet. Det måste fastställas inom rimliga ramar att personen verkligen är den biologiska fadern. Ett sätt är genom att göra en genetisk undersökning. DNA-test med andra ord.

Men det kan också räcka med att mannen haft samlag med mamman under den tid då hon troligtvis blev gravid. Inte bara det naturligtvis, men det måste finnas andra omständigheter som gör det troligt att det är hans barn. Nu när det är så vanligt med donatorer är dessa också inkluderade. Om det är utrett att mannens spermier har använts för befruktning runt den tid då barnet kommit till kan domstolen också besluta om faderskap.

  • Genetisk undersökning
  • Samlag med mamman runt tiden för befruktning
  • Donerade spermier som använts runt tiden för befruktning

Faderskapsintyg för stora barn

Ända upp i vuxen ålder kan du beställa ett faderskapsintyg. Det finns ju så många olika situationer där faderskapet inte fastställts vid födseln. Om barnet hinner bli myndigt behöver inte modern stärka faderskapet. Då är det bara barnet självt som godkänner det. Men det innebär inte att modern är helt ute ur bilden.

För barnet måste kunna styrka sitt band till en mor också. Om hen är född i utlandet eller om modern inte är registrerad i Sverige måste hen visa fram utländska papper som bevisar vem mamman är. Tanken är att barnet inte ska vara fött inom ett äktenskap och därmed redan ha en fader.

Vad är en far?

Det här med faderskapsintyg har ju med den lagliga sidan att göra. Ibland är det inte barnets biologiska far som hen växer upp med. Det kan hända att styvfadern är den person som känns allra mest som en riktig pappa. Men den juridiska sidan kvarstår och är främst till för att ta hand om barnet på bästa sätt.

Du har rätt att veta vem som är din far. Och det kan också hända att det föreligger underhållsplikt eller arvsrätter. Det är sådant som man inte alltid känner till just vid födseln, men som kan bli viktig vid ett senare tillfälle. Därför läggs det också vikt vid faderskapsintyget.

Ett barn med två föräldrar

Det är biologiskt omöjligt att få ett barn utan en mamma och en pappa. Men det finns flera olika sätt på vilka spermierna möter ägget. Det kan ske i ett laboratorium, där du antingen vet vem som donerar spermien eller inte. Föräldrarna kan vara gifta eller bo tillsammans, vara sambor. Homosexuella eller heterosexuella.

En del vill bara ha ett barn och har därför samlag med någon de knappt känner. Möjligheterna är oändliga, och det är inte alltid så lätt att veta exakt vem som är fadern.

Därför kan det behövas en utredning för att fastställa vem som är fadern. Alternativt så är det bara att fylla i alla blanketter och skriva under för att du och barnet ska få en laglig samhörighet. För i slutändan är det den juridiska samhörigheten som är viktig.

Både du och barnet har nu en rättighet till varandra. Och som förälder har du även flera förpliktelser. Det gör det även enklare att ta hand om barnet eftersom du kan utnyttja de förmåner som finns för båda föräldrarna.

You may also like

Leave a Comment