fbpx

Största listan med fornnordiska pojknamn & flicknamn med betydelser

by Sofia

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Att välja namn till sitt kommande barn känns ofta både kul och otroligt svårt. Vissa har planerat sina barns namn sedan de själva var små, medan andra vill vänta tills barnet kommer innan man bestämmer ett namn. Oavsett är namnet ett stort beslut som kan kräva lite inspiration – varför inte inspireras av Sveriges och nordens historia?

Fornnordiska namn

En inspirationskälla för barnnamn som blivit allt mer populär den senaste tiden är att hämta namn från förr – så långt tillbaka som från forntiden.

Forntiden kallas den tid som varade kring vikingatiden, alltså runt år 800-1200. Något som kan förklara varför vi gärna väljer namn från denna tid är att namnen ofta finns väl bevarade både genom sägner och faktiskt inristat i sten.

Fornnordiska namn från runstenar

Vikingarna ville gärna föra sina berättelser vidare i tiden och lät därför resa runstenar med meddelanden om viktiga händelser i familjens historia, därav att namn ofta finns bevarade. Några fornnordiska namn har inspiration från fornmänniskornas vardag, medan andra inspirerats av deras tro, asatron.

Vissa namn från denna tid är fortfarande väldigt populära idag, så som Björn, Åsa och Rolf. Andra namn är det ingen eller väldigt få som har som tilltalsnamn idag, så som Husbjörn och Gudfrid.

Barnnamn idéer och tips – äldre svenska namn

Om du behöver tips eller inspiration till barnnamn och gillar idéen med fornnordiska namn så har du kommit rätt. Här nedan har vi samlat ihop en gigantisk lista med 269 fornnordiska namn för både flickor och pojkar! Till alla namn finns en förklaring av betydelsen, och statistik över hur många som hade namnet som tilltalsnamn vid årsskiftet 2020-2021.

Fornnordiska pojknamn

I listan nedan hittar du alla fornnordiska pojknamn vi hittat.

NamnBetydelseAntal personer med namnet som tilltalsnamn 31 dec 2020
AgnarAgnar är troligen sammansatt av ordstammen agh- ‘spets, egg’ (alternativt fornnordiska agi ‘oro, fruktan’) och urnordiska *harjaR ‘krigare’.41
AgneAgne är ett fornnordiskt mansnamn som är sammansatt av orden agh “egg, spets” eller möjligen agi som betyder “oro, fruktan” och ny som betyder “ny, ung”. Namnet började användas igen på 1800-talet då man vurmade för vikingatiden. Det finns relativt många män mellan 50 och 70 år som heter Agne (år 2006), men bland de yngre är namnet ovanligt.1 112
AlfAlf är ett nordiskt mansnamn, en äldre stavning av ordet alv (isl. álfr), som är ett övernaturligt väsen i nordisk mytologi som utvecklats till älvorna i senare folktro8 668
AlgotAlgot är ett fornnordiskt namn med oklar betydelse. Kanske kan det härledas till goter eller götar och betyda “den ädle goten”. Algot avtog i popularitet efter 1950-talet men har åter blivit populärt under 1990-talet. År 2008 fick 107 pojkar namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 30 juli.2 255
AlleAlle, fornsvensk smekform för namn på Al- (t.ex. Algot) eller Alf, förekom i Skåne.17
AlvarAlvar är ett fornnordiskt namn som möjligtvis är sammansatt av ord för alf och krigare och därför skulle uttydas “alfernas krigare” eller “alfernas härskare”. Namnet Alvar har använts som dopnamn sedan början av 1800-talet men har minskat i användning sedan 1960-talet. År 2003 fick 53 pojkar namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: 21 juni, (1901-2000: 18 september)2 014
AlveAlve kommer troligtvis från samma grund som Alvar.1 461
AmbjörnAmbjörn kommer av det fornsvenska Arnbiörn eller Arnbjörn som betyder örn och björn. Förr ett vanligt namn i Västsverige.148
AndvättAndvätt förekommer i samband med runstenar. Ett exempel är en runsten i Uppland där Andvätt och Gärdar lät rista runor efter sin far Sven.< 2
AnundAnund är ett fornnordiskt pojknamn från Vikingatid i skandinavien. Betydelsen är oklar. Anund var också ett namn som man gav personer vars riktiga namn man fann omöjligt att uttala eller inte ville uttala. Exempelivs Anund Gårdske och Anund Jakob på 1000-talet. Anund är också namn på en räcka svenska sagokungar, bl.a. Bröt-Anund på 600-talet och Anund Uppsale.en:Anund .I dag mest brukat i Norrland.69
AreAre är ett fornnordiskt mansnamn som betyder “örn”. Äldsta belägget i Sverige är från 1876, men namnet förekommer på runstenar i andra länder. På Island blir namnet Ari. Are Frode var en isländsk lärd man på 1100-talet.67
ArnulfArnulf, mansnamn som är sammansatt av arn(örn) och ulv(varg). Den tyska formen är Arnolf. Örnulf är en svensk sidoform till Arnolf.20
ArvidArvid är ett fornnordiskt mansnamn som är vanligast bland de äldsta och de yngsta. Men det finns faktiskt språkforskare som har vågat sig på en annan tolkningsmöjlighet till efterleden vid i personnamn. Visserligen noterar Otterbjörk (Svenska förnamn) att med begreppet “vid” menas skog varvid han hänvisar till “ved” och “vidher”. Men samtidigt anger han att efterleden vid personnamn troligen är en kenning för man och tar på sida åtta i sin bok klart ställningen att slutleden “vid i personnamn” bör snarast tolkas som en poetisk beteckning på man, krigare.12 188
AslakAslak är ett samiskt mansnamn. (På nordsamiska Áslat).Namnet Aslak är en modern skandinavisk version av det fornnorska namnet Ásleikr/Áslákr som är besläktat med det germanska namnet Óslác. Namnet består av orden ós “gud” och “lák” lek, spel, kamp, uppoffring. Namnet Aslak förekommer som förnamn i även i Finland.33
AssarAssar är ett mansnamn med nordiskt ursprung med betydelsen “den som svarar”. Flertalet med namnet Assar är födda på 1930- och 1940-talen. Sedan början på 1990-talet har dock namnet åter fått en viss uppgång, men namnet är totalt sett fortfarande ovanligt som tilltalsnamn.731
AssurAssur var namnet den högste guden i assyrisk mytologi och Assyriens skyddsgud.6
AtleAtle är ett skandinaviskt mansnamn som betyder far.379
BalleBalle på en dansk runristare på 1000-talet. Han har signerat ett tjugotal runstenar i sydvästra Uppland och norra Södermanland.3
BankeBanke betyder “Ta hand om”. 46
BergvidBergvid har setts på runstenar men den exakta betydelsen vet ingen, förutom den förmodade kopplingen till naturen.< 2
BirgerBirger är ett gammalt fornnordiskt namn som betyder “den som hjälper” eller “beskyddare”. Populariteten hade en topp på 1950-talet men namnet har under större delen av 1900-talet framför allt förekommit som andranamn. Under 1990-talet fick endast 25 pojkar namnet som tilltalsnamn. 2 168
BjarneBjarne är ett gammalt norskt namn med betydelsen “björn”. Namnet har aldrig haft stor spridning i Sverige. Någon enstaka pojke i varje årskull får det som tilltalsnamn.1 276
BjörnMansnamn av germanskt ursprung som härleds från urgermanskans “bernuz”(björn). Den nuvarande formen av namnet kommer från fornnordiskans “björn”. Björn är känt sedan vikingatid, och som vanligt förnamn inom Munsöätten, den dynasti som regerade över Birka och Svitjod på 800-talet. Latiniserat till Biornus. Björn började bli populärt som förnamn på 1940-talet och nådde en kulmen på 1970-talet. Därefter har populariteten avtagit kraftigt. Det finns även 23 kvinnor som har förnamnet Björn varav 1 har det som tilltalsnamn/ förstanamn. Namnsdag: 18 juni34 658
BoBo är ett fornnordiskt namn som betyder “bofast”, “bonde” eller “soldat”. Äldsta belägg i Sverige är en runskrift från 1000-talet. Namnet Bo har ärvts inom flera adelsätter, men var före 1900 ett mycket ovanligt namn bland vanligt folk. Populariteten har avtagit sedan 1950-talet och namnet ges numera mest som andranamn.37 591
BoeBoe som pojknamn är ett franskt och skandinaviskt namn, och betydelsen av namnet Boe är “stilig; beundrare; älskling”. Boe är en alternativ form av Beau (franska): diminutiv av Beauregard. Boe är också en variant av Bo (skandinavisk).11
BotvidBotvid är ett fornnordiskt som kanske betyder “den som skogen/träden botar/vårdar”. Namnet är ett svenskt helgonnamn, och Sankt Botvid är Södertörns skyddshelgon. Sankt Botvid blev enligt legenden kristnad på en handelsfärd till England, och dödad av en slav som han friköpt ca år 1080. Namnet är ovanigt i Sverige. Sedan 1950-talet har endast några enstaka personer per år fått namnet.34
BrandBrand Sammansatt av ett ord för svärdsklinga. I fornsvenskan användes det även som tillnamn. År 2008 fick en pojke Brand som tilltalsnamn.19
BrorBror är ett nordiskt namn som helt enkelt betyder “broder”. Bror var i äldre tider ett namn som aldrig gavs till den förste sonen. Först på 1800-talet började man bortse från namnets egentliga betydelse. Bror var ett väldigt vanligt namn de första årtiondena av 1900-talet. De senaste decennierna har endast enstaka pojkar i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn. 4 319
BrynolfBrynjolf Mansnamn av germanskt ursprung sammansatt av urgermanskans “brunjon”(brynja) och “wulfaz” (ulv). Den nuvarande formen av namnet kommer från fornnordiskans “brynolfr”. Ett svenskt helgon med detta namn var biskop i Skara omkring år 1300 och namnet var vanligt i Västmanland och Värmland på medeltiden. Idag är Brynolf ett mycket ovanligt namn och numera får endast ett fåtal namnet som andranamn.104
BräseBräse har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
DagDag är ett gammalt nordiskt namn som helt enkelt kommer av ordet dag. Det betyder “den som bringar ljus”. Namnet var vanligt i Götaland under medeltiden, men föll sedan i glömska tills det åter igen började användas i mitten på 1800-talet. En kvinnlig motsvarighet är namnsdagsgrannen Daga. Namnet har stadigt legat på runt 200:e plats i namntoppen de senaste decennierna. Namnsdag: 16 september (sedan 1993. 1986–92 låg namnsdagen på 11 september)2 361
DanDan är ett nordiskt mansnamn med betydelsen dansk, analogt med till exempel Sven och Göte. Dan är en man tillhörande folkstammen danerna.
Ett likalydande namn finns i Gamla Testamentet och bars av en av Jacobs söner.
Dan används i engelskspråkiga länder som kortform av Daniel.
11 577
DjärvDjärv: vågad, djärv.216
EgilEgil är ett nordiskt mansnamn. Det har bland annat burits av: Egil Skallagrimsson, isländsk sagohjälte, Egil (kung) svensk sagokung, Egil “Drillo” Olsen norsk fotbollstränare, Egil Holmsen svensk skådespelare och författare, Egil Hovland norsk organist och tonsättare, Egil Unander-Scharin svensk industriman, Egil Gjelland norsk skidkytt, Egil Johansen svensk-norsk jazzmusiker, Egil Eide norsk skådespelare och regissör, Egil Monn-Iversen norsk kompositör och filmproducent, Egil Hjorth-Jenssen norsk skådespelare.476
EinarEinar är ett mansnamn med nordiskt ursprung, som är kommet ur det fornnordiska ordet “einheri”, vilket är ordet för en krigare i guden Odens härstyrka bestående av andarna från i strid dödade män. Ordet “einheri” – och därmed även namnet Einar – betyder i sig ungefär “en som kämpar/strider ensam”. Andra former av namnet är Enar, Ejnar och Ejner. En kortform är Eje.2 295
ErikErik är ett nordiskt mansnamn av germanskt/fornnordiskt ursprung, som betyder den “ärade” ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder “ensam” eller “alltid”, och en efterled som betyder “härskare, kung” eller “stor, mäktig”. Kan också komma från Fredrik som betyder “Fredsfurste”. St Erik används som Stockholms stad vapen och Stockholms skyddshelgon. Det äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på nu försvunnen sten i Kusta, Uppland: Erik och Suir och Tonna satte denna sten efter Gudmund sin fader.55 973
EskilEskil är ett mansnamn. Namnet har nordiskt ursprung med betydelsen gud och hjälm. Eskil har blivit lite vanligare som tilltalsnamn de senaste åren men är inte något modenamn. 1999 var det ett av de 200 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Det finns inga kvinnor i Sverige vid namnet Eskil.1 884
EsbjörnEsbjörn är ett nordiskt namn sammansatt av ordet as, som betyder “gud”, och björn. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt. Under senare halvan av 1900-talet har i genomsnitt endast cirka 5-10 personer om året fått namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 10 maj, (1993-2000: 12 juni).494
EymundEymund har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
FasteFaste är en kortform av fornsvenska namn på fast som betyder tingsvittne. Länge i bruk i Jämtland där även Gudfast och Sigfast har levat kvar.18
FartegnOkänt namn som även kan vara ett väderfenomen.< 2
FastulvFastulv har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
FjalarFjalar är ett nordiskt (isländskt) namn, avlett av isländskans fela som betyder “dölja”. I Snorre Sturlasons Edda förekommer namnet på både dvärgar och jättar. Fjalar är ovanligt i Sverige, men i Finland är det desto vanligare där namnet har namnsdag 24/10. Johan Ludvig Runeberg har skrivit en dikt med namnet “Kung Fjalar” (1844). I Sverige har namnet använts sedan 1881 då nationalromantiken blomstrade. I Finland finns det ungefär 500 män som heter Fjalar. För övrigt var Fjalar namnet på en av de hästar som Astrid Lindgrens hjältar Karl och Jonatan Lejonhjärta red på i Nangijala.19
FolkeFolke är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen hövding. Bjälboätten kallades ursprungligen för folkungar efter sin mytiske anfader Folke Filbyter.3 809
FolkvidFolkvid har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd. Något man vet om en Folkvid som levde under viktingatiden var att han lät resa ett stort antal runstenar efter en förlorad son vid namn Heden.< 2
FrejFrej är ett mansnamn med Norden nordiskt ursprung. Frej var fruktbarhetsrit fruktbarhetsgud och en av vanerna inom den nordisk mytologi nordiska mytologin, och ordet betyder “herre” eller “härskare”. Namnet har aldrig varit riktigt frekvent men fick ett uppsving på 1990-talet efter att det kommit med i svenska almanackan för första gången 1986. 819
FrögerFröger; tvekar, reselärare, bra förståelse3
FrömundFrömund Mästare, Herre, Gud för väder och fruktbarhet2
FröstenFrösten är en sidoform till fornnordiska Froste.17
GammalGammal kommer från den forntida anglosaxiska kulturen i Storbritannien och kommer från förnamnet Camel, en variant av det fornnordiska namnet Gamall. Efternamnet Gammal är också av smeknamn och avser en person som hade fysiska egenskaper som liknar en kamel.30
GerbjörnGerbjörn Detta namn härrör från det fornnordiska namnet “GæiRbiǫrn”, sammansatt av två element: “geirr” (spjut, gädda, spjut) plus ”bjǫrn” (björn). I sin tur betyder namnet “spjutbjörn”.2
GereGere som pojkens namn är av forntyskt ursprung, och betydelsen av Gere är “spjutlinjal”.17
GerfastGerfast; Innovativ, inhemsk, intelligens4
GermarGermar; detta namn härrör från det fornnordiska namnet “GæiRmarr”, som består av två element: ”gaizaz” (spjut, gädda, spjut) plus ”maru-” (berömd). I sin tur betyder namnet “känd i spjutets användning”.2
GermundGermund är ett fornnordiskt namn och sammansatt av ord för spjut och beskyddare. Äldsta belägg i Sverige är på en Runinskrift från 1000-talet. Namnet har aldrig varit vanligt, men infördes i almanackan 1901, liksom en del andra liknande namn, i ett försök att göra de gamla nordiska namnen populära. För Germund fick det ingen effekt. År 2003 fick 1 pojke namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: 19 juni.75
GormGorm, det irländska och skotska gæliska ordet för “blått”.42
GrimGrim; gammalt fornnordiskt namn. Ett annat namn för Oden med betydelsen maskerad (jmf dagens ord grimma). Användes ofta som en del i ett namn (Tyrgrim, Grimulf etc). Namnet har sitt ursprung i asatron. När Oden besökte den mänskliga världen använde han sig kanske av ett täcknamn? 281
GudlevGudlev har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
GudmarGudmar är fornsvenskt och bildat av Gud och ett ord som betyder berömd. Namnet tillhör de ovanligaste i almanackan. Senast någon fick namnet var 2002, då en pojke fick namnet som andranamn. Namnsdag: 3 juni.14
GudmundGudmund är fornnordiskt och betyder skyddad av gudarna. Namnet har varit ovanligt ända sedan det infördes i almanackan 1901. Namnsdag: 2 april, (1993-2000: 16 november). Gudmund betyder även “Guds hand” eller “Guds gåva”.67
GudrödGudröd (fornvästnordiska Guðrauðr, Guðreyðr, Guðröðr) är ett i norröna texter vanligt förekommande mansnamn som i synnerhet har burits av norska kungar, jarlar och tronpretendenter. Namnets betydelse är oklar. Den latinska formen av Gudröd är Godredus. Angliserade former är Godred, Guthred och Guthfrith.< 2
GudveGudve; Smart, Enorm, bra förståelse< 2
GunderGunder är ett mansnamn, en dansk variant, med samma ursprung och betydelse som Gunnar. Namnet är just nu mycket ovanligt. Sedan slutet på 1980-talet har bara två personer fått namnet som tilltalsnamn 2010 och därefter 2016.197
GunnarGunnar är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung. Bildat av gunnr – strid, och haria – krigare (jämför substantivet här). Namnet förekommer som runstensnamn från 800-talet på en ristning vid Oklunda gård, Husby i Östergötland. “Gunnar ristade dessa runor. Och han flydde saker till ett brott. Sökte skydd i detta vi ….”.14 850
GunvaldGunvald är ett fornnordiskt namn som är sammansatt av ord för strid och härskare. Var under medeltiden vanligt i Norge. En pojke fick namnet Gunwald som tilltalsnamn 2008.28
GuthormGuthorm, Guttorm, är ett medeltida mansnamn. Den 31 december 2006 fanns det två svenska män med namnet Guthorm, ingen av dessa hade det som tilltalsnamn/förstanamn.2
GärdarGärd var i äldre tid en extra engångsskatt som togs ut för att fylla ett tillfälligt behov, till exempel för underhåll vid möten och herredagar, reparationer av slott o.d.< 2
GöteGöte är fornnordiskt och betyder helt enkelt en person från Götaland. Göte började används som dopnamn på 1800-talet och var som populärast på 1920- och 1930-talet. Det har inte använts så mycket den senare halvan av 1900-talet.2 714
HakonHakon är en äldre svensk form av Håkan. Troligen är det bildat av ord som betyder “hög” och “ättling”. Hakon har aldrig varit ett vanligt namn i Sverige i modern tid. Under 1990-talet har inte något barn fått det som tilltalsnamn. Namnsdag: 14 juni. Hakon Jarl (1817) är en känd tragedi av dansken Oehlenschläger. Den norska formen är Håkon. Av Hakon kommer även den latiniserade formen Hakvin eller Haqvin.32
HalvarHalvar är, liksom formen Halvard ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av ord sombetyder “häll” och “väktare”. Möjligtvis kan det tolkas om “herresätets väktare”. Namnet har aldrig varit särskilt vanligt. Namnsdag: 14 maj, (1993?2000: 1 april).78
HalvardHalvard är, liksom formen Halvar, ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av ord som betyder “häll” och “vakt”. Namnsdag: 14 maj.46
HalvdanHarald är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder “här” och “härskare”. Betydelsen är alltså ungefär “härförare” eller “befälhavare”. Det fornordiska Harald kommer från synkopering av det urnordiska Harjawaldar. I Danmark och Norge har flera kungar burit namnet. Namnet var vanligt i Sverige runt förra sekelskiftet och ökar ocksåi popularitet bland de yngsta. Namnsdag: 1 april.35
HaraldHarald arméhärskare. Harald som pojkens namn är av skandinaviskt ursprung, och betydelsen av Harald är “arméhärskare”.2 647
HedenEn hed är en öppen plats, antingen naturlig eller skapad av människan för ex. odling.31
HelgeHelge är ett mansnamn med nordiskt ursprung, med betydelsen “helig” eller kanske ursprungligen “lyckosam” .Namnet var vanligt i början av 1900-talet, men är nu mycket ovanligt bland de yngsta. Namnsdag: 30 september (sedan 1901)1 661
HildingHilding är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung, bildat av hildingr “hövding”. Namnet fick plats i almanackan den 21 februari år 1901 eftersom det påminde om Hilarius, ett okänt helgon som fanns på denna dagen tidigare. Namnet blev mycket populärt efter Esaias Tegnér “Frithiofs saga”, där fosterfadern hette Hilding. Även en av bagarna i barnprogrammet Tårtan hette Hilding, vilket dock inte ledde till någon ökning av namnets popularitet.848
HjorvaldHjorvald är ett namn med okänt ursprung och okänd betydelse.< 2
HjälleHjalle betyder “Mäktig, kung, modig, kärleksfull och kämpe´´.15
HolmHolm härrör från det fornnordiska ordet holmr som betyder en liten ö.13 790
HolmbjörnHolmbjörn är idag ett efternamn.< 2
HolmfastHolmfast är ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden holme och fast. Utvecklades senare till Holvast.2
HolmgötHolmgöt har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
HusbjörnHusbjörn har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
HåkanHåkan är ett fornnordiskt namn som i äldre tider skrevs som Hakon eller Hakun och betyder troligtvis “den högättade”. Äldsta belägg i Sverige, en runinskrift från 1000-talet, på en sten i Nöbbele, Ö Torsås i Småland. Åke och Håkan, svennerna reste åt sin fader, Kale den döde, kumlet vitt synligt. Därför den gode icke skall glömmas, så länge stenen står och runornas stavar. Namnet var ett modenamn på 1950-talet, men har sedan avtagit i popularitet, speciellt som tilltalsnamn. Namnsdag: 14 juni.25 508
HårdHård: smeknamn för en sträng eller svår man, från medelengelska, mellanlåtyska hård, medelholländsk hart, hert, svensk hård ‘hård’, ‘oflexibel’.842
HåstenHåsten tros kunna betyda “den höga stenen”, men kan även användas som namn.< 2
HärmodHärmod är ett namn med belägg från 990-talet. Härmod har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
IngemarIngemar som pojkens namn är av skandinaviskt ursprung, och innebörden av Ingemar är “son till Ing”. Norrisk mytologi: Ing var en mäktig gud för fruktbarhet och fred.7 521
IngemundIngemund är ett fornnordiskt namn som betyder “skyddad av Ing” där Ing troligt är ett annat namn för Frö eller Frej, som är en fornnordisk fruktbarahetsgud. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingvar (namn) Ingvar, Ingemar, Ingvald, Ingeborg och Ingolf. Ingemund är inget vanligt namn. Namnsdag: 2 april.10
IngevaldIngevald är ett fornsvenskt namn bestående av gudanamnet Ing och ett ord för härskare. Medeltida bondenamn. Sidoformen Ingvald är vanligare. Slår man ihop stavningarna Ingevald och Ingewald så hade namnet 149 bärare 2007, varav 9 hade det som tilltalsnamn.14
IngevidIngevid har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd. Ing-delen av namnet tros härstamma från samma Ing som vid andra Ing-namn (se tidigare).< 2
IngolfIngolf är ett fornnordiskt namn som betyder “Ings varg” där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud, Frö eller Freja. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingemund, Ingemar, Ingvald, Ingeborg och Ingvar80
IngvarIngvar är ett fornnordiskt namn som betyder “Ings skyddare” (= krigare) där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud “var”= “skydd” kan jämföras med t.ex. “madrassvar”.
Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingemund, Ingemar, Ingvald, Ingeborg och Ingolf. Ingvar var ett populärt namn på 1920- och 1930-talen, men används för närvarande mest som andranamn. 31 december 2005 fanns det totalt 48274 personer i Sverige med namnet Ingvar varav 8228 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 109 pojkar namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: 10 april.
5 209
IvarIvar är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung vars förled iwa- har betydelsen “idegran” eller “stridspilbåge (av idegransträ)” och slutleden kommer av harja med betydelsen “krigare”. Ivar kan även vara en kortforn av Ingvar (namn) Ingvar som betyder “Ings krigare” (efter gudanamnet Ing). Namnet var populärt i början av 1900-talet och ökar nu bland de yngre.4 088
JarlJarl är ett mansnamn med nordiskt ursprung och är samma ord som titeln jarl “hövding, högsta ämbetsman”. Namnet var populärt mellen 1930 och 1950 men är idag ett ovanligt pojknamn. Namnsdag: 11 oktober.2 076
JarundJarund Detta namn härrör från det gammaltyska namnet “Herrant / Herirand”, sammansatt av två element: “harjaz” (armé, arméledare, befälhavare, krigare) plus “rǫnd” (kant, brink, marginal, kant eller sköld) . I sin tur betyder namnet “vem som står vid arméns gräns”.2
JoarJoar är ett nordiskt mansnamn, som på runstenar skrivs som Iuar, och betyder “hästkrigare”. Förledet jo- är ett urgammalt ord för “häst” (isländska jór). Efterledet -ar betecknar maskulinum, alltså man eller krigare och är identiskt med -ar i Gunnar, Ivar och Ragnar. Orter med namnet Jordstorp hette på fornsvenska Ioarsthorp, och kommer alltså av detta namn. Namnet har varit mycket ovanligt, men har ökat i popularitet under det senaste decenniet.1 187
JogerJoger framkallar strävan, genialitet och korrekthet.< 2
KaleKale är en av jupiters månar. Namnet har använts i Sverige från och till sedan vikingatiden.63
KarlKarl, mansnamn av germanskt ursprung som avleds från urgermanskans “karlaz”(man/fri man). Den nuvarande formen av namnet Karl/Carl kommer till oss från fornnordiskan och är identiskt med substantivet karl. I Sverige har många kungar burit detta namn. Det äldsta svenska belägget är en runinskrift ristad av sjöfarare från nuvarande Sverige på en sten på en ö vid Djepnrs mynning i Svarta havet från 1000-talet, Grane gjorde denna stenkista efter Karl, sin bolagsman.36 694
KetilKetil. Ketil som pojknamn är av svenskt ursprung, och betydelsen av Ketil är “kittel”.35
KettilKettil är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung. Det är en äldre namnform av Kjell, och betyder förmodligen hjälm. Etymologiskt är det identiskt med ordet kittel.71
KjellKjell är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung. Det tog på 1600-talet överhanden över den äldre namnformen Kættil eller Kettil som förmodligen betyder hjälm. Det är i princip samma ord som dagens kittel (och engelska eng. kettle). Kjell var ett modenamn på 1940- och 1950-talen och är fortfarande totalt sett ett av de vanligare svenska mansnamnen. Det är dock idag mycket ovanligt som tilltalsnamn för nyfödda pojkar. Kjell är även ett efternamn som den 31 december 2005 bars av 882 personer i Sverige.
Det inte bara män som heter Kjell i Norge. Våra rara grannar döper faktiskt även kvinnor till detta fabulösa namn! Kanske inte riktigt, men vad sägs om Kjellaug, Kjellbjørg, Kjellfrid och Kjellrun? Får ni en dotter så bör ni ha detta i åtanke. Andra lustiga norska mansvariationer är Askjell, Grimkjell, Kjellbjørn och Torkjell. Namnsdag: 8 juli (sedan 1901).
26 700
KnutKnut är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Vanligtvis tolkas dess betydelse som identiskt med det moderna ordet knut, ibland anges betydelsen vara “den käcke” eller den frimodige efter ett tyskt ord. Namnet har förekommit som kunganamn både i Sverige och Danmark. Namnet var populärt kring föra sekelskiftet, men användes mer sällan under senare delen av 1900-talet. Dock verkar trenden just nu vara uppåtgående.4 473
LeifLeif, mansnamnet Leif är ett nordiskt, främst norskt, namn med betydelsen “arvinge”. Det har använts som dopnamn i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Leif var ett av 1940-talets modenamn och förekommer därför inte så ofta som tilltalsnamn för yngre personer.33 083
LokeLoke betyder låga/eld eller stänga/slutföra. Loke – Från fornnordiskans Loki. Namnet härstammar eventuellt från fornnordiskans “Luft”. Kommer möjligen från det gammaltyska verbet lukijan, som betyder “att stänga en ring (att låsa den)”.3 871
ManneManne är ett fornnordiskt namn som är bildat av substantivet Madher som betyder man. Har även använts som smeknamn för Manfred, Magnus eller Emanuel. Fysikern Manne Siegbahn (1886-1978). År 2008 fick 18 pojkar Manne som tilltalsnamn.816
OddOdd är ett fornnordiskt mansnamn som betyder udd eller spets. Bekant från sagohistoriens Orvar Odd. År 2008 fick 6 pojkar Odd som tilltalsnamn.725
OdenOden (eller Odin; på fornnordiska Óðinn; på tyska Wotan, Wuotan eller Wodan, besläktat med wütend, “rasande”), även kallad Tund, är den ene krigsguden, samt den äldste, störste och visaste av asagudarna. Namnet Oden har samma etymologiska grund som Od, Frejas försvunna make. Oden hade också flera andra namn, såsom Gangleri (“Den färdtrötte”). Under namnet Jolner är Oden känd som julens speciella gud.126
OfegOfeg har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd.< 2
OgmundOgmund, svärdskydd och vördnadsskydd.< 2
OlofOlof, nordiskt mansnamn med betydelsen “förfader” och “ättling”. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska språkområdet, enligt vissa delar det ursprung med Leif via grundformen Oleifr. Varianter inkluderar Ola (norsk, svensk kortform), Ole (norsk, dansk kortform), Olov, Olaf eller Olav (norsk, isländsk grundform) samt familjärformen Olle. Latiniserat till Olaus eller Olavus. Namnet är känt i Sverige sedan 1000-talet.10 923
OrvarOrvar är av isländskt ursprung, med betydelsen “pilgrim”. Namnet är för närvarande inte speciellt ovanligt. Några enstaka pojkar i varje årskull får namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 18 september.211
OssianOssian är ett keltiskt namn som härstammar från det irländska mansnamnet Oisin. Det blev populärt i början av 1900-talet i och med James McPhersons verk “Ossians sånger” där även Oscar omnämns som Ossians son. Namnet Oscar fick dock större genomslag i Sverige än Ossian.1 714
OtryggOtrygg har återfunnits som förmodat namn på runstenar, men den egentliga betydelsen är okänd. Troligtvis är det ett namn som någon som antingen är otrygg eller som gör andra otrygga har burit.< 2
RagnarRagnar är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung. Bildat av regin – “gudamakt” eller möjligtvis “råd”, och -arr som kan vara lika med “härförare”, “krigare”. Namnet Ragnar är vanligast bland våra pensionärer, endast ett fåtal pojkar varje år får numera namnet.2 003
RagnfastRagnfast betyder snabb, mångsidig och mycket uttrycksfull.< 2
RagnvaldRagnvald är ett manligt barnnamn och ursprung är skandinaviskt. Ragnvald, Man betyder: Skandinavisk form av fornnordiska Ragnvaldr, Ragnvald betyder “klok härskare”. På skandinaviska används namnet Ragnvald oftast som namnet på män.106
RagnälvRagnälv är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Det är femininformen av Ragnar, eller en kortform av andra kvinnonamn som börjar på Ragn, exempelvis Ragnhild. Ragn (fornisländska regin) betyder “gudamakt” eller möjligtvis “råd”.3
RolfRolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, “ära” och ulf som betyder “varg”. Namnet är känt sedan vikingatidengenom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig. Äldsta belägg i Sverige; en runinskrift från 1000-talet på en sten i Forsheda, Småland. Rolf och Äskil reste denna sten efter Livsten, sin fader. Han föll i Skåne vid Gårdsstånga, och de förde honom till Finnheden. Namnet var ett modenamn på 1940-talet med de senaste åren har endast någon enstaka pojke per år fått namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 27 augusti.23 330
RuneRune och dess feminina form Runa är bildat av ordet runa “bokstav” , “hemlig visdom”. Runor är en sorts skrivtecken som ibland förknippas med magi. Namnet betyder överhet eller maktbärare. Namnet var mycket vanligt på 1920- och 1930-talen. Äldsta belägget i Sverige är från år 1865.6 603
SigbjörnSigbjörn kommer av fornsvenskans Sigbiorn, sammansatt av ord för seger och björn.16
SigismundSigismund är en äldre form av det fornnordiska namnet Sigmund vilket är sammansatt av ord för seger och beskyddare. Sigismund var kung av Sverige och Polen.10
SigmundSigmund är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Ett tidigt exempel är hjälten Sigmund i den nordiska mytologin. Namnets betydelse består av två ord, det germanska sig (eller fornnordiskans motsvarighet sigr) som betyder seger och efterleden mund eller mundr – beskydd, beskyddare. Under åren 1901-1992 hade Sigmund namnsdag den 6 maj. 1993 flyttades namnet till 10 januari, men i och med 2001 års namnlängd försvann det ur almanackan.70
SigurdSigurd är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Bildat av stammen i seger och efterleden vard – väktare. Namnet var relativt vanligt på 1920- och 1930-talen, men förekommer sparsamt bland yngre. Just nu får några enstaka pojkar i varje årskull namnet som tilltalsnamn.507
SigvidSigvid är ett manligt fornnordiskt vikinganamn som betyder skogssegrare (sig=seger, vid=träd, skog).5
SixtenSixten, förnamn och mansnamn, ett fornsvenskt namn med betydelsen “seger” och “sten”. Namnet var nästan bortglömt under lång tid innan det åter togs i bruk i slutet av 1700-talet.6 119
StenSten är ett skandinaviskt manligt förnamn. Bokstavligen betyder namnet “sten”, det härrör från en bokstavlig översättning av Peter till de nordgermanska språken.9 048
SuneSune är ett svenskt mansnamn, ursprungligen Suni. Bildat av fornsvenska sun, med betydelsen son. Äldsta belägg i Sverige; runa runinskrift från 1000-talet. Namnet infördes i almanackan 1901 och var som mest populärt från 1930-talet till början av 1950-talet.4 606
SvenSven, är ett gammalt fornnordiskt mansnamn med betydelsen “ung man, yngling, gosse”. Det ingår i runstensnamn. Den norska formen är Svein och den danska Svend. Sven hör till de vanligaste mansnamnen i Sverige. År 1925 låg det på tredje plats bland mansnamnen, och det är fortfarande mycket vanligt som andranamn.31 118
SvenningSvenning är ett svenskt namn som betyder Svens son. Förr vanligt namn i Västsverige.146
SverkerSverker är ett mansnamn av fornnordiskt ursprung. Kanske hade det ursprungligen formen Svartgeirr, sammansatt av svartr (svart) och geirr (spjut). Det äldsta belägget för namnet i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på en sten i Fröberga i Södermanland. Inskriften lyder “Vighjälm och Ödmund de läto resa stenen efter Sverker, sin gode broder”.742
SverreSverre, mansnamn vanligt i Norge. Ursprungligen ett tillnamn med betydelsen bråkstake (den som virvlar runt). Sverre var en norsk medeltidskung (död 1202). Namnet Sverre förekommer även i Sverige, då ofta hos personer med anknytning till Norge. I Norge har Sverre namnsdag den 9 mars och i Sverige förekom namnet i almanackan 1986-1992 på den 2 januari, men har numera utgått ur almanackan.260
SölveSölve är ett fornnordiskt namn, från isländskans Sölvi, som ursprungligen är ett tillnamn som betyder gulblek. Namn på sjökonung i Ynglingasagan. En norsk och svensk form är Salve. Endast 1 pojke fick namnet Sölve som tilltalsnamn 2008.297
ThorThor betyder “åska” eller “åskans Gud” (från fornnordiska “þórr” = åska).1 955
ThorulfThorulf är ett fornnordiska fornnordiskt namn som även stavas Torulf. Det återfinns på flera runstenar. Det finns även på en av de sydligaste runstenarna som står på den tyska sidan invid gränsen mellan Tyskland och Danmark.20
TokeToke är ett fornnordiskt vikinganamn som troligen betyder lekfull eller skämtsam, och som har ett par sidoformer: Tyke, Tyge. Möjligen är alla dessa kortformer av Torkel, då med betydelsen “skyddad av Tor”. År 2008 fanns det 14 män som hette Toke, varav 5 hette det som tilltalsnamn.5
TolirVid ruinerna av Hovgården på Adelsö står en runsten. På runstenen står det: “Tyd du runorna! Rätt lät Tolir, bryte i Roden, rista dem åt konungen. Tolir och Gylla lät rista (dessa runor) båda makarna efter sig till minnesvård … Håkon bjöd rista.” Tolir var bryte, vilket betyder att han var kungens fogde på Hovgården och Gylla var hans hustru. Som fogde svarade Tolir för förvaltningen av Roden som är det samma som Roslagen. Vid den här tiden omfattade det också Mälaröarna. “Kungen” kan vara Håkan Röde/ Håkon Röde, vilken tros ha regerat på 1070-talet. (Runstenen är extra intressant eftersom detta är första gången ordet kung konung nämns i Sverige!) Tolir var under vikingatiden ett vanligt nordiskt förnamn av typen mansnamn.2
TorMansnamnet Tor eller Thor kommer från namnet på den fornnordiska guden Tor. Tor betyder åska – torden. I forntiden fick inga pojkar enbart den mäktige gudens namn utan det förekom endast i sammansättningar som Torbjörn och Torleif. Först på 1700-talet började namnet användas enskilt som dopnamn.
Så sent som vid 1900-talets början sågs namnet som hedniskt och fick inte förekomma i almanackan som ju hade kyrkans helgon som ursprung. Namnet har långsamt ökat i popularitet under de senaste decennierna och kommer kanske snart att finns bland de hundra vanligaste.
2 651
TorbjörnTorbjörn eller Thorbjörn är ett gammalt nordiskt mansnamn som bl.a. förekommer på runstenar och är sammansatt av gudanamnet Tor och ordet björn. Innan det infördes i almanackan 1901 till minne av kemisten Torbern Bergman (Torbern är en dansk form av namnet), var namnet inte speciellt vanligt och förekom nästan bara i de västra delarna av Sverige. På 11950- och 1960-talet blev det ett modenamn och kom då att bli ett av de vanligare pojknamnen. Populariteten sjönk dock snabbt, och sedan 1980 är det åter ett ganska ovanligt namn.11 220
TordTord är ett fornnordiskt namn, en sammandragning av ett äldre Torfrid som är sammansatt av gudanamnet Tor och ett ord för fred eller beskydd. Marsken Tord Bonde, mördad 1456 var huvudpersonen i en känd politisk visa. Namnet är vanligast bland dem som föddes på 1940- och 1950-talen.4 809
ToreTore eller Thore är ett mansnamn med nordiskt ursprung. En äldre form av namnet var Thorir som eventuellt är en sammansättning av guden Tors namn och ett ord verr som betyder “man” eller “kämpe”. En annan tolkning är att slutdelen skulle komma från wihar med betydelsen “präst”. Namnet är också en kortform av olika namn som börjar på Tor-. Tore är relativt vanligt bland män över 50 år, men förkommer inte ofta som tilltalsnamn bland de yngre. Namnsdag: 19 oktober (sedan 1901)5 029
TorgnyTorgny eller Thorgny är ett fornnordiskt mansnamn, som betyder “Tors gny” och som man möjligen gav söner med starka röstresurser. Ordet gny hade i fornnordiskan betydelsen “starkt ljud”. En förklaring som givits är att namnet ska förstås som “Tors åska”. Ordetledet “gny” finns även i det gamla ordet “vapengny” som närmast kan förklaras som “kraftigt vapenskrammel”. Ett hot alltså. Namnet är just nu inte så vanligt.1 755
TorkelTorkel/Thorkel är ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av guden Tors namn och ordet kettil som betyder hjälm (eller möjligen kittel). Namnet är ovanligt. Endast några enstaka pojkar i varje årskul får det som tilltalsnamn.409
TorleifTorleif, eller Thorleif (fornisländska Þorleifr), är ett fornnordiskt mansnamn, sammansatt av gudanamnet Tor – och leif -“arvinge”. Torleif är idag ett väldigt ovanligt namn i Sverige. Det förekommer på runstenar och återupptäcktes i Sverige på 1800-talet genom inflytande från Norge där namnet är vanligare.220
TorstenTorsten är ett fornnordiskt mansnamn sammansatt av guden Tor och ordet sten. Namnet kan betyda antingen hårdför eller åskvigg. Torsten är ett av de namn som blev populära på 1800-talet då en av karaktärerna i Esaias Tegnérs Frithiofs saga bär namnet. De senaste decennierna har namnet mest förekommit som andranamn.3 540
TorvaldTorvald eller Thorvald är ett mansnamn med norden fornnordiskt ursprung. Det förekommer som runstensnamn och är bildat av gudanamnet Tor och vald – “härskare”. Torvald tillhör de namn som populariserades genom 1800-talets nationalromantik och var inte helt ovanligt under första halvan av 1900-talet. Bland dagens pojkar förekommer det nästan uteslutande som andranamn. Namnsdag: 17 juni (sedan 1901).250
TosteTorsten, som är ett fornnordiskt mansnamn sammansatt av guden Tor och ordet sten. Namnet kan betyda antingen hårdför eller åskvigg.48
TrulsTruls är en kortform av det forndanska namnet Trugils, som är en sidoform till Torgils. Torgils är sammansatt av gudanamnet Tor och gisl som betyder pil, stråle. På 1500-talet fanns namnet även i norra Sverige men nu är det vanligast i södra delen av sverige.703
TummeTumme: Snäll, Enorm, Dynamisk< 2
TyrTyr, isländska Týr betyder gudomlig och är i nordisk mytologi en tämligen gåtfull gud samt en av asarna. Han är son till Oden och styvson till Hymer. I sin svenska form Ti förekommer han i bland annat i Tisdag. Namnet är inte vanligt idag, år 2008 fick 2 pojkar namnet Tyr som tilltalsnamn.214
TyrgilTyrgil Detta namn härrör från det fornnordiska namnet “Þórgísl”, som består av två element: “þónr” (åska) plus “gísl” (pant, gisslan, pilskaft). Namnet betyder “Thors skaft”. I den nordiska mytologin är Thor (fornnordisk: Þórr) en hammarsvängande gud i samband med åska, blixtnedslag, stormar, ekar, styrka, skyddet av mänskligheten och även heliggörande, helande och fertilitet. Den kognitiva gudomen i bredare germansk mytologi och hedendom var känd på forngelska som Þunor och på forntyska som Donar (runiska: Þonar), härrörande från en vanlig germansk “þunraz”, som betyder “åska”2
UlfUlf är ett fornnordiskt namn, en egentligen gammaldags stavning av ordet ulv (=varg). Äldsta belägg för namnet i Sverige är runinskrift på 1000-talet, ex. på stenen i Källby Hallar, Västergötland. “Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.”31 585
VibjörnVibjörn eller Vidbjörn ett mansnamn som funnits på runstenar. Numera är namnet ovanligt, bara 7 personer heter Vibjörn. Sammansatt av ord för helgedom och björn. En västnordisk form är Vebjörn.7
VidarVidar är ett gammalt fornnordiskt namn. I den nordiska mytologin är Vidar Odens yngste son och näst starkast efter Tor. Han är även den som dräper Fenrisulven under Ragnarrök.4 145
VikingViking betyder “den som gömmer sig i viken” och användes ursprungligen som tillnamn. Namnet förekommer i ortsnamn och på runstenar. Viking kom åter i bruk genom Frithiofs saga. 269 pojkar fick namnet Viking som tilltalsnamn 2012, varav 1 stavade Wiking.568
VimundDetta namn härrör från det gammaltyska och fornnordiska namnet “Wermund och Vímundr”, sammansatt av två germanska element: “wīhaz /wīhijaną” (för att helga, för att helga, heligt, heligt, avgud, bild) plus “mundō ”(beskyddare, skydd, handledning, förmynderskap). I sin tur betyder namnet “heligt beskyddare, välsignad vårdnadshavare”. Aimo och Vermondo Corio, grevar av Turbigo, var två ädla bröder från Lombardiet som skulle leva på 800 -talet. De äras som helgon av den katolska kyrkan och Medas beskyddare. Den liturgiska högtiden för de heliga Aimo och Vermondo firas den 13 februari.2
VredVred Från fornnordiska reiðr (“arg”).19
VämodVämod är ett ovanligt namn som kan kopplas till den moderna betydelsen av vemod. Vämod har omnämnts i runskrift.< 2
YngveYngve är ett fornnordiskt mansnamn som troligtvis kommer från ett gammalt gudanamn med oklar identitet, men som möjligtvis är ett alternativt namn på guden Frej. Yngve var enligt Snorre Sturlason den förste kungen av Sverige och efter honom blev hans ätt kallad ynglingaätten. Namnet är vanligast bland Sveriges svenska män över 50, men förekommer nästan bara som andranamn bland de yngsta. Namnet var mycket populärt under 1800-talet då man vurmade för vikingatiden.2 566
ÅsbjörnÅsbjörn är en svensk motsvarighet till norskans Asbjörn, sammansatt av ord för gud och björn.3
ÖdbjörnÖdbjörn även namnformen Ödbärn förekommer, var en svensk runristare. Ödbjörn var verksam som runristare i sydvästra Uppland under 1100-talet.< 2
ÖjvindÖjvind är en norsk sidoform till Ejvind med oklar betydelse. I fornsvenskan fanns namnet som Önd, Önder och Övind. Totalt heter 493 personer Öjvind i Sverige 2008, varav 255 har det som tilltalsnamn. Här inräknas stavningarna, Öyvind, Öivind, Öjvind, Öywind, Öjwind, Öiwind och Öijvind.34
ÖstenÖsten är av gammalt fornnordiskt ursprung (fornnordiska fornvästnordiska Eysteinn, norska Øystein). Namnet är bildat av ett ord som troligtvis kommer av auja – “lycka” och ordet sten.805

Läs även: Tatuering barns namn / födelsedatum inspo – 21 fina exempel

Fornnordiska flicknamn

Här nedan har vi samlat alla fornnordiska flicknamn vi kunnat hitta.

NamnBetydelseAntal personer med namnet som tilltalsnamn 31 dec 2020
AlfhildDetta namn härrör från det fornnordiska “alfr / ælfR”, vilket betyder “att lysa, glänsa, älva, övernaturligt väsen” plus från det forngermanska “hildiz”, som betyder “strid, slåss”.210
AlfridaAlfrida är ett kvinnonamn och kvinnlig motsvarighet till Alfred. Namnet är ovanligt i Sverige. Endast några enstaka flickor i varje årskull har de senaste åren fått namnet som tilltalsnamn. Namnet var betydligt mer populärt runt förra sekelskiftet men har aldrig tillhört våra vanligare förnamn.66
AlfsolAlfsol är ett fornnordiskt kvinnonamn som är sammansatt av orden “alf” (mytologiskt väsen) och “sol”.11
AskAsk betyder “ask” och är namnet på den första mannen enligt den fornnordiska mytologin. Liksom den första kvinnan Embla skapades Ask ur en trädstock av gudarna Oden, Vile och Ve. Därefter gav Höner dem förstånd och rörelseförmåga och Lodur gav dem känslor och sinnen. Ask kan idag även användas som kvinnonamn.1 764
AstridAstrid är ett urnordiskt namn, bildat av as (gud) och frid (skön), alltså gudaskön, vilket tolkas som gudomligt vacker. Den fornvästnordiska formen var Ásfríðr. Namnet var vanligt under mellankrigstiden, men har också ökat i popularitet de senaste åren.15 851
BodilBodil är, liksom namnsdagsgrannen Boel, en dansk form av det nordiska namnet Bothild som är sammansatt av ordledet bot som betyder “bättring” och hild som betyder “strid, kamp”.4 573
BollaBolla kommer av namnet Bodil som betyder bot, bättring, kanske helande, och hild, krigare.11
BorghildBorghild är ett norskt namn som är sammansatt av ordledet borg som betyder “skydd, beskydd” och hild som betyder “kamp, strid”. Namnet är ovanligt i Sverige. I Norge är namnet vanligare. Namnsdag: 28 maj, (1986-1992: 19 oktober).67
DagaDaga är en femininform av Dag, ett fornnordiskt namn bildat av substantivet dag, men också en kortform av Dagmar och Dagny. Daga är ett ganska ovanligt namn. Namnsdag: 16 september, (1986-1992: 11 september).262
DagrunDagrun betyder “hemlig dag” eller “dagens hemlighet” (från fornnordiska “dagr” = dag + “rùn” = hemlig/hemlig lore).15
DisaDisa är av fornnordiskt ursprung, en kortform av Hjördis och andra namn med ändelsen -dis, alternativt en form av Desideria. Ändelsen -dis har samband med de fornnordiska gudaväsen som kallades diser.1 330
EddaEdda var namnet på en av de första kvinnorna i den fornnordiska mytologin. Edda betyder anmoder/urmoder. Därav mamnet Eddorna för de isländska folksagorna.773
EiraEira är ett kvinnonamn som härstammar från den fornnordiska gudinnan Eir, läkekonstens gudinna. Eira betyder “den lindrande” det betyder även “snöflinga” på walesiska.1 516
EllidaEllida betyder “den snabbt seglande” och är en variant av namnet Elida20
EmblaEmbla betyder “liten alm” och är namnet på den första kvinnan enligt den fornnordiska mytologin, även kallat asamytologin. Liksom den förste mannen Ask skapades Embla ur en trädstam (en alm) av gudarna Oden, Vile och Ve.1 112
ErnaErna: Seriös; bestämd. Feminin form av Emest.1 164
EstridEstrid är ett kvinnonamn och en östnordisk variant av Astrid. Namnet förekommer bl.a. på runstenar. Det var på 1800-talet vanligare än namnformen Astrid.735
FastviFastvi (vahst-vee): okänd betydelse.< 2
FrejaFreja är ett kvinnonamn med fornnordiskt ursprung, med betydelsen “fru” vilket betydde “härskarinna”. Freja dyrkades som kärleks- och fruktbarhetsgudinna i den fornnordiska mytologin. Hon var vanernas viktigaste gudinna, syster till Frej. Hon lärde gudar och människor att sejda och tar emot hälften av krigarna som stupar.7 085
FrideborgFrideborg är ett kvinnonamn med tyskt ursprung, bildat av fridu “fred” och burg “beskydd”. Namnet var populärt i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet, men som tilltalsnamn är det ändå ovanligt idag, speciellt bland de yngsta.60
GerdGerd är av nordiskt ursprung och betyder ungefär den skyddande eller möjligtvis hon som tillhör gården. I Tyskland är Gerd ett mansnamn, därför att det används som en förkortning av namnet Gerhard. Gerd är ett mycket vanligt namn bland kvinnor mellan 50 och 70 års ålder, ett av de 50 vanligaste. Bland de yngre är namnet just nu ovanligt. Namnsdag: 23 mars.10 190
GerlögGerlög – Flicknamnet Gerlög används specifikt på svenska och fornsvenska. Gerlög motsvarar Gæirlaug på svenska< 2
GinnlögGinnlög är ett namn med okänd betydelse, men som förekommer i runskrift som förmodat namn.< 2
GudfridGudfrid Detta namn härrör från det gammaltyska och fornnordiska namnet ”Godafrid och Guðifriðr”, sammansatt av två element: ”gudą” (gud, gudom, gudomligt väsen) plus ”friþuz” (fred, lugn, vänskap). I sin tur betyder namnet “Guds fred, fredligt löfte, Gud ger mig sinnesro, min vänskap med Gud”.< 2
GudrunFrån det fornnordiska namnet Guðrún som betyder “guds hemliga lore”, härledd från elementen guð “gud” och rún “hemlig lore”. I den norrländska legenden var Gudrun hustru till Sigurd.6 388
GunGun eller Gunn är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung, bildat av gunnr med betydelsen “strid”. I nordisk mytologi var Gunn en av valkyriorna, och omnämns som en av de valkyrior som tillsammans med Rota och Skuld (mytologi) Skuld red ut till slagfälten för att välja ut de krigare som skulle stupa.16 389
GunborgGunborg är ett fornnordiskt kvinnonamn. Namnet är sammansatt av orden gunr “strid” och borg/borgh “beskydd”, vilket tillsammans kan uttolkas som “skydd i strid”.2 151
GunhildGunhild är ett fornnordiskt namn som betyder stridsmö. Kortformer är Gun, Gunni och Gulli. Namnet var förhållandevis populärt på 40- och 50-talet, men har sedan minskat betydligt i användning.2 678
GunlödGunlöd: Slåss3
GunlögGunlög är idag ett kvinnonamn men ursprungligen ett mansnamn som gunlaugr. Namnet kommer från fornnordiskan och betyder vigd till strid. Hade tidigare namnsdag den 8 mars 1988-1992 och 30 december 1993-2000. Numera borttagen från namnsdagslistan i “Vanliga Almanackan”.220
GunvorGunvor är ett fornnordiskt kvinnonamn, med delvis oklar betydelse. Ett till synes avlägset men möjligt ursprung är från det armeniska ordet gunavor (färggrann). Att armeniskt ursprung hävdas grundas på exempel på flertal germanska ord som delar tydliga lingvistiska likheter med de respektive armeniska. Namnet förekommer på runstenar (Gunvar) och återupptäcktes på 1800-talet. Det hade en popularitetstopp på 1920- och 1930-talet och är numera, liksom de andra namnen som börjar med Gun, mycket ovanligt hos unga flickor. De senaste decennierna har knappt några flickor fått det som tilltalsnamn. Totalt sett hör det dock fortfarande till de hundra vanligaste kvinnliga förnamnen i Sverige.6 323
GyllaDetta namn är en diminutiv form av Gyríðr och Guðrún. Namnet är av germanskt och gammalt noesiskt ursprung och kommer från följande rötter: (GODAFRID / GUÐIFRIÐR) och (GUÐRÚN).< 2
GyridDetta namn härrör från det gammaltyska och fornnordiska namnet “Godafrid och Guðifriðr”, bestående av två element: “gudą” (gud, gudom, gudomligt väsen) plus “friþuz” (fred, lugn, vänskap). I sin tur betyder namnet “Guds fred, fredligt löfte, Gud ger mig sinnesro, min vänskap med Gud”.6
GörelGörel är ett fornnordiskt skandinavisk namn. Det betyder “Skyddande spjut” eller “Skyddande svärd”. På gammal armeniska betyder namnet “Gudomlig lärare”. Görel har sedan mitten av 1500-talet främst använts inom några adelssläkter och hade in på 1900-talet kvar lite av en adlig prägel. Namnet har dock aldrig blivit direkt vanligt. Bland de yngsta är namnet extremt ovanligt. Namnsdag: 19 juni, (1986-1992: 3 maj, 1993-2000: 17 mars).827
HelgaHelga är en feminin form av Helge som betyderhelig, lyckosam eller eventuellt vigd åt gudarna. För hundra år sedan var Helga ett modenamn och populariteten höll i sig framtill 1920. Numera är det inte så vanligt. Namnsdag: 21 november.1 335
HildaHilda är ett kvinnonamn med fornnordiskt ursprung, det kommer ur namnet Hild, som var en av Odens valkyrior. Det återfinns även i det isländska ordet hildr – strid. Det kan med andra ord beskrivas som krig.4 455
HildurHildur är ett kvinnonamn med fornnordiskt ursprung, en form av Hild som är bildat från ordet hildr – strid. Kring förra sekelskiftet var Hildur ett modenamn, men det är inte särskilt vanligt numera, speciellt inte som tilltalsnamn.387
HjördisHjördis är ett kvinnonamn av isländskt ursprung med betydelsen “svärdets beskydderska”, sammansatt av orden hiorr “svärd” och dis “ödesgudinna”.1 895
HolmfridHolmfrid är ett fornnordiskt mansnamn som ursprungligen var ett kvinnonamn. Namnet är sammansatt av holme och frid. Namnet finns omnämnt på en runsten; “Ormar och Vifrid och Holmfrid och Kai och Tolv och Skrimme, dessa äkta makar läto resa stenen efter Tolv”.28
HolmlögHolmlög är ett kvinnonamn med okänd betydelse men som förekommer i runskrifter.< 2
IdunIdun är ett kvinnonamn Som kommer från Island som betyder “att förnya naturen” kan också komma från unna som betyder “älska”. Idun beskrivs som kärlekens, fruktbarhetens, den eviga ungdomens och kunskapens gudinna. Hon vaktade de gyllene äpplen som gav asarna evigt liv.1 313
IgulfridIgulfrid är troligtvis ett norskt namn som även förekommit på runstenar.< 2
IngaInga som flicknamn är av skandinaviskt och fornnordiskt ursprung som betyder “bevakad av Ing”. I den nordiska mytologin var Ing en mäktig gud för fruktbarhet och fred. Äldsta belägg i Sverige är ifrån en Runinskrift på 1000-talet, på en sten i Eriksberg, Södermanland. Inga reste denna sten efter Olov, sin arvinge. Han österut, med stäven plöjde och i longobarders land han avled. Namnet har förekommit i Sverige sedan vikingatiden och förekommer exempelvis på runstenar.10 351
IngeborgIngeborg är ett gammalt nordiskt namn som betyder “under Ings beskydd”, där Ing är namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i namn som Inga, Ingrid, Inge, Ingvar, Ingemar, Ingemund, Ingvald och Ingolf. Birger jarls första hustru hette Ingeborg. På 1600- och 1700-talen förekom namnet ofta i formen Ingebor.1 558
IngegerdIngegerd är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Det är en sammansättning av Ing som kommer från ett gammalt gudanamn med oklar identitet (se Ingwaz), och gerd med betydelsen “gård”, “skydd”. “Skyddad av guden Ing”. Namnet var mycket populärt runt mitten av 1900-talet, speciellt som andranamn, men är idag ovanligt bland de yngsta.6 018
IngelevIngelev är ett ovanligt kvinnonamn. Har troligt vis samma härkomst som andra ing-namn.< 2
IngerunDetta namnelement härrör från namnet på en gammal germansk gud. Betydelsen av hans namn är ännu oförklarlig. Han är förfader till kustgermanska stammen Ingaevones, så namnelementet betyder antingen “tillhör/ tillägnad den germanska guden”3
IngetoraIngetora är ett namn med okänd betydelse.< 2
IngridIngrid är ett kvinnonamn med nordisk ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingifridh. Första delen av namnet kommer från ett gammalt gudanamn med oklar identitet (se Ingwaz) och andra delen av fridher “vacker, älskad”. Namnet är relativt vanligt, bland de 10 vanligaste totalt sett.40 300
IngvorIngvor är ett fornnordiskt namn där Ing är namnet på en gud, samma som i Inge, Ingvar (namn) Ingvar, Ingemund, Ingemar, Ingvald, Ingeborg och Ingolf. Vad andra delen av namnet, vor, betyder är oklart. Möjligtvis kommer det från namnet på äktenskapets gudinna i fornnordisk mytologi. Ingvor är just nu inget vanligt namn, sedan slutet på 1980-talet har ingen flicka hittills fått detta namn som tilltalsnamn. Namnsdag: 10 april.1 011
IselinIselin är ett kvinnonamn med flera möjliga ursprung En gammal nordisk betydelse av Ise kan vara “Järn”, “orm” eller “drake” och Lin betyder “lind”.74
JoridJorid Fornnordiskt namn bildat av orden jór (häst) och frid (älskad, skön eller fridsam).31
JorunnJorunn eller Jorun kommer av det gamla fornnordiska namnet Jórunnr, som är en sammansättning av orden “jór” (hingst) och “unna” (att älska).194
KristinKristin är ett kvinnonamn som i äldre svenska var vanligare som Kristina eller Christina. Christine är också en stavning. Kristin betyder “den kristna”.4 805
LivLiv betyder liv. Kvinnonamnet Liv är ett nordiskt (norskt) namn. Namnet härstammar från det isländska ordet hlif som betyder värn eller skydd. Liv förknippas oftast med ordet liv vilket också är riktigt. I den nordiska mytologin var Liv en av de två som överlevde ragnarök. För 25 år sedan var namnet mycket ovanligt i Sverige, men har sedan dess ökat i popularitet, vilket kanske skådespelerskan Liv Ullman bidragit till. Namnsdag: 12 april, (1986-1992: 2 oktober, 1993-2000: 15 januari).5 040
NannaNanna är ett gammalt nordiskt namn, och betyder “djärv” (egenskapen; ej djuret järv). I nordisk mytologi var Nanna namnet på Balders maka. Hon dog av sorg när Balder blev mördad. Nanna var den man tillbad när man kände förtröstan. Namnet var länge bortglömt och oanvänt, men började åter användas i början på 1800-talet. Det infördes i almanackan 1901. Nanna är ganska ovanligt idag och har varit det länge. De senaste åren har dockett tiotal flickor i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 3 april, (1901-2000: 5 april).920
OdendisaOdendisa (fornnordiska: Óðindísa), som betyder “Odins dam”, är ett unikt namn och är inte känt från någon annan källa.< 2
RagnaRagna är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Det är femininformen av Ragnar, eller en kortform av andra kvinnonamn som börjar på Ragn, exemplevis Ragnhild. Ragn (fornisländska regin) betyder “gudamakt” eller möjligtvis “råd”. Namnet är mycket ovanligt, speciellt bland de yngre. Namnsdag: 1 oktober (sedan 1986)429
RagnfridRagnfrid betyder: Härlig gudinna.5
RagnhildRagnhild är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder härskare eller gudarna respektive beskydd eller strid. En tolkning av betydelsen skull kunna vara gudarnas strid eller under gudarnas beskydd. Alternativa former är Ragnil och Ragnel. Namnet återfinns på runstenar. I nordisk mytologi är det namnet på en Ragnhild (mytologi) jättinna. Från medeltiden har vi helgonet S:ta Ragnhild som är Södertäljes skyddspatron.1 945
RodälvRodälv är ett fornnordiskt namn med okänd betydelse som återfunnits i runskrift men är otroligt sällsynt idag.< 2
RunaRuna är ett flicknamn som betyder “hemlig lore; måne”. … Det är den kvinnliga formen av det nordiska mansnamnet Rune, som betyder “hemlig lore”, och också ett japanskt namn som betyder “måne” – vilket gör detta till ett oupptäckt himmelskt val.628
SagaSaga är ett kvinnonamn av fornnordiskt urpsrung med betydelsen “sierska”, “hon som ser”.11 856
SigSigrid, är ett fornnordiskt kvinnonamn ursprungligen Sigfrid som är sammansatt av orden sig, seger och frid som betyder vacker, skön.6
SigneSigne är ett flicknamn med skandinaviskt ursprung som betyder “ny seger”.8 954
SigridSigrid som flicknamn är av fornnordiskt ursprung som betyder “vacker seger”6 287
SigrunSigrun är ett kvinnonamn med norden nordiskt ursprung. Bildat av stammen i seger och efterleden rúnar – hemlighet. Under åren 1986-1992 hade Sigrun namnsdag den 10 januari. Antal svenska personer med tilltalsnamnet Sigrun: ca 160 år 2003.120
SivSiv eller Sif är ett nordiskt namn. Asaguden Tors maka hette Sif (mytologi) Siv, och den ursprungliga betydelsen är brud eller hustru. Den mytologiska Siv var den vackraste bland asynjorna (de kvinnliga asarna) och hade hår av guld.19 532
SvanhildSvanhild Sammansättning av orden svan och hild, det senare betyder strid på fornnordiska.34
TolaTola Betyder “oktober” på khmer.31
ToolaToola är den feminina formen av Tolir som är ett skandinaviskt namn. Toola är ett mycket ovanligt namn i Sverige.6
ToraTora är ett fornnordiskt kvinnonamn, som förekommer på runstenar, en feminin form av Tor (namn) eller Tore (mansnamn). I äldre generationer är namnet relativt ovanligt, men trenden har varit uppåtgående sedan början på 1990-talet.1 354
TorgunnDetta namn härrör från det fornnordiska namnet “Þórgunnr”, sammansatt av två element: “þun / þónr” (åskan, namnet på en nordisk gud, personifieringen av åska) plus “guntho /gunþiz” (strid , slåss, dödar, slår, slår).8
TorgärdDetta namn härrör från det fornnordiska namnet ”Þorgerðr”, som består av två element: ”Thor (þónr)” (åskan, namnet på en norrisk gud, personifieringen av åska) plus ”garðr” (kapsling, skydd) . I sin tur betyder namnet “under skydd av åskans Gud”.4
TorunTorun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som förekommer på runstenar. Första delen av namnet syftar på Tor, en asagud enligt nordisk mytologi. Den andra delen består av namnelementet -unn vilket anses vara bildat av verbet “unna” i betydelsen “älska”. Torun betyder alltså “Tors älskling”. Namnet är mycket ovanligt, och endast några enstaka flickor i varje årskull får namnet som tilltalsnamn.265
TovaTova är kvinnonamn och en svensk (nordskandinavisk) form av den danska formen Tove. Tova förekommer på runstenar men har sedan inte använts i Sverige förrän på 1900-talet. Tova betyder “Den Sköna” på fornnordiska.2 872
TuridTurid är ett nordiskt namn, besläktat med “namnsdagsgrannen” Tord. Namnet är bland de allra ovanligaste kvinnonamnen med en plats i almanackan, betydligt vanligare är namnet i grannlandet Norge. Namnsdag: 10 september, (sedan 2001, 1986-1992: 28 april).327
TyraTyra är ett gammalt danskt namn som möjligtvis betyder helgad åt guden Tyr, präst eller kämpe. Tyra blev mycket populärt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då det nordiska och skandinaviska allmänt hade ett uppsving. Under resten av 1900-talet har det varit relativt ovanligt, men upplever just nu åter en renässans.5 976
TyrviTyrvi har liknande betydelse som Tyra, men är vanligare i Norge än i Sverige. Förekommer på runstenar.2
YlvaYlva är ett gammalt nordiskt namn, en feminin form av Ulf (eller Ulv) och betyder alltså “varginna” eller “varghona”. Birger Jarls mor, som hette Ingrid, och var gift med Magnus Minnesköld, har av okända skäl fått binamnet Ylva (möjligen pejorativ). Ingrid Ylva är den första kända kvinnan som kan kopplas till namnet. I Frans G. Bengtssons romaner om vikingahövdingen Röde Orm berättas det att denne gifte sig med en kvinna med namnet Ylva. Namnet är relativt jämnt fördelat mellan generationerna och ligger stadigt på en plats omkring 150 på topplistan. Namnsdag: 11 april.7 566
YrsaYrsa, skandinaviskt namn härrörande från en fornnordisk som betyder “honbjörn”. Möjligen relaterat till namnet Ursula som härstammar från det latinska ursa, vilket också betyder “honbjörn”. Kända verkliga människor som heter Yrsa: Yrsa Sigurðardóttir, isländsk romanförfattare.249
ÅfridÅfrid agatstenen, det goda, ordet Agathos med betydelsen snällt gott, rent och lamm också2
ÅsaÅsa, kvinnonamn av nordiskt ursprung. Det betyder “drottning av gudinnor” och motsvarar det runsvenska namnet Asa och norskans och danskans Åse, Aase.26 936
ÅslögÅslög. Aslaug är ett norskt förnamn, härrörande från fornnordiskt prefix áss-, som betyder “gud”, och suffix -laug, möjligtvis betyder “förlovad kvinna”. Den svenska kognat är Aslög; den danska kognat är Asløg.19

You may also like

Leave a Comment