fbpx

Maximera föräldrapenning! Smarta hacks när du planerar föräldraledighet

by Sofia
Planera föräldraledighet maximera föräldrapenning optimera

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Alla har rätt till föräldrapenning, men du kan ta ut den på olika sätt. När du vet vilka möjligheter du har och hur du bäst planerar din föräldraledighet kan du utnyttja den till max. Mer tid med barnen utan avkall på ekonomin. Samtidigt som du får mer tid med ditt barn.

Innehållsförteckning

Vad är föräldraledighet?

Kort uttryckt är det den ersättning du får när du är hemma från jobbet för att ta hand om dina barn. Inte bara när de är sjuka, utan helt enkelt i vardagen. En rättighet som gäller för alla, både mamma och pappa. Du kan ta ut föräldraledigheten på olika sätt, och vid utspridda tidpunkter. Den gäller fram till barnet fyller tolv år eller slutar årskurs fem i grundskolan.

Barnmorskan ger er ett intyg som bekräftar graviditeten, och sedan kan ni söka om föräldrapenning. Ni har rätt till 480 dagars föräldraledighet, det vill säga 240 dagar per förälder. Du kan föra över dina dagar till din partner, avstå från föräldrapenning, förutom 90 dagar som är personliga. Om du är ensam om vårdnaden av ditt barn så får du alla dagarna.

Vem kan få föräldrapenning?

Alla kan få föräldrapenning, vare sig du har ett jobb eller inte, samt om du är student. Skillnaden ligger i hur mycket du får ut. Även när du adopterar så får du rätt till föräldraledighet och liknande förmåner.

I vissa tillfällen, när en av föräldrarna är ensamstående och har full vårdnad, kan släktingar få föräldrapenning om de tar hand om barnet. Grunden är att du inte kan jobba, söka jobb eller studera på grund av vård av barnet.

Föräldraledighet kontra föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning du får när du tar ut föräldraledighet. De här uttrycken används ofta som om det var samma sak. Men du kan ta ut föräldraledighet utan att få betalt under barnets första levnadsår. På det sättet kan du förlänga din ledighet om du bara klarar dig ekonomiskt.

Vilka regler gäller?

De första arton månaderna efter att barnet fötts har du rätt till hel föräldraledighet. Det är upp till dig om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Du kan ta ut föräldrapenning i omgångar fram till barnet har fyllt 12, eller går ut årskurs fem i grundskolan. Men när hen fyllt fyra kan ni bara spara 96 dagar, resten går förlorat om de inte utnyttjas.

För varje barn får du eller ni 480 dagars ledighet. Under 390 av dessa grundas ersättningen på din inkomst (så kallad sjukpenningnivå), de resterande 90 dagarna får ni lägstanivå eller 180 kronor per dag. Om du inte har inkomst eller den är för låg får du 250 kronor per dag för dagarna på sjukpenningnivå.

En viktig regel är att du inte kan göra annat medan du är föräldraledig. Det vill säga du får betald ledighet för att du inte kan jobba, söka jobb eller plugga, på grund av att du tar hand om barnet.

Den här ersättningen har du rätt till tre perioder per år, om du delar upp den. Men om du pratar med din arbetsgivare kan du säkert ta ut den under fler tillfällen.

Hur länge kan man vara föräldraledig?

Föräldraledighet gäller i 480 dagar, 240 per förälder. Du kan föra över eller avstå dina dagar så att den andra föräldern kan vara hemma mer. Men 90 dagar är personliga, de måste just den föräldern ta ut. Ni kan spara och planera dagarna lite som ni vill, men bara fram till fyra-årsdagen. Därefter kan ni bara spara 96 dagar tillsammans.

Om ni får tvillingar eller flera barn samtidigt så ges det fler dagar, men inte dubbelt. För tvillingar, till exempel, har ni rätt till 660 dagar med föräldraledighet. Om det är tre barn ökas antalet dagar till 840.

Hur länge räcker föräldrapenning om man tar ut 5 dagar i veckan?

Om du tar ut föräldrapenning på sjukpenningnivå kan du vara hemma i ett år och sex månader, vilket är vad du har rätt till efter barnets födsel. 18 månader är 78 veckor. Om du tar ledigt fem dagar i veckan är det 390 dagar.

Hur länge räcker föräldrapenning om man tar ut 7 dagar i veckan?

Med samma sorts beräkning kan du vara föräldraledig på sjukpenningnivå i ett år och en månad om du tar ut den 7 dagar i veckan. Du har fortfarande rätt att vara hemma med barnet, upp till 18 månader. Men då får du utnyttja föräldrapenningen på lägstanivå.

Skillnad på lägsta dagar och sjukpenninggrundande dagar

Sjukpenninggrundande dagar är när du får ersättning grundat på din inkomst. Regeln är att du måste ha jobbat minst 240 dagar i följd innan förlossningen, med en total årsinkomst på minst 85 000 kronor. Det behöver inte vara på samma arbetsplats, och den enskilda lönen kan också variera. För det är de totala antalet dagar och inkomst som är viktiga.

Om du uppfyller de här kraven får du knappt 80% av din inkomst i föräldrapenning. Max är det dock 1 116 kronor per dag. För de som inte har arbetat tillräckligt med dagar eller har en lägre inkomst är ersättningen 250 kronor per dag, och den räknas som sjukpenninggrundande dagar.

Lägsta dagar är något helt annat. Sjukpenninggrundande dagar med föräldrapenning gäller i 390 dagar. Eftersom ni totalt har 480 dagar med föräldraledighet lämnar det kvar 90 dagar. När du ansöker om föräldrapenning för dessa dagar får du betalt på lägstanivå, vilket är 180 kronor per dag. Men redan efter 180 dagar med sjukpenninggrundande dagar kan ni börja begära att få föräldraledighet på lägstanivå.

Sjukpenninggrundande dagar

 • Haft jobb i minst 240 dagar före födseln, med en årsinkomst på minst 85 000 kronor
 • Du får knappt 80 procent av din inkomst, men max 1 116 kronor per dag
 • Om du inte uppfyller kraven får du 250 kronor per dag
 • Gäller för 390 dagar
 • De första 180 dagarna med föräldraledighet måste vara på sjukpenningnivå

Lägsta dagar ersättning

 • Gäller för 90 dagar
 • Kan börja tas ut efter 180 dagar med föräldraledighet
 • Samma för alla, 180 kronor per dag

När kan man ta ut föräldrapenning på lägstanivå?

Här har du en möjlighet att balansera ekonomi och ledighet. Efter 180 dagar med sjukpenninggrundad ersättning är det upp till dig hur mycket du ska ta ut för ledigheten. Om ni klarar er på lite mindre kan ni spara dagarna med sjukpenningnivå. I stället använda dagar med lägsta ersättning.

Rätten att vara ledig med sitt barn

Sverige satsar på familjerna genom att ge föräldrar större möjligheter att vara tillsammans med sina barn. Både när det gäller rätt till ledighet och ekonomisk ersättning. Samt rätten att få komma tillbaka till sitt arbete och inte missgynnas av skäl som är kopplade till föräldraledigheten.  

Föräldraledig innan & vid förlossningen

Du kan ta ut föräldraledighet 60 dagar före planerad förlossning, och naturligtvis i samband med själva händelsen. Båda föräldrarna har rätt att gå på kurs i förberedelse för födseln.

10-dagar i samband med förlossning (”pappadagar”)

Det här är en av de få tillfällena då båda föräldrarna kan ta ut ledighet samtidigt. När barnet föds har den förälder som inte var gravid rätt att stanna hemma med barnet i 10 dagar. Under de här dagarna får du föräldrapenning och mamman får tillfällig föräldrapenning. Det måste inte vara de första 10 dagarna när barnet kommer hem, men inom 60 dagar.

Föräldraledighet om barnet är under 18 månader

Du har rätt att vara helt ledig från jobbet de första 18 månaderna av barnets liv. På de flesta arbetsplatser måste du anmäla ledigheten två månader i förväg. Om du inte vill vara helt ledig kan ni komma överens om deltid, du kan förkorta arbetstiden med upp till 25 procent. Samma regler för de som adopterar barn, då är startpunkten när de får barnet i sin vård.

Föräldraledighet när barnet är över 18 månader

Efter 18 månaders perioden kan du dela upp föräldraledigheten på olika sätt. Du har rätt till föräldrapenning till 100, 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Om du kan komma fram till en lösning med din arbetsplats kan du alltså vara delvis ledig, med ersättning. För de som väljer att inte ta ut någon föräldrapenning har du ändå rätt att dra ner på arbetstiden med 25 procent. Det här alternativet gäller fram till barnet fyller 8, eller går ut första klass.

Dubbeldagar under föräldraledigheten

Det här är en relativt ny lag som ger föräldrarna chansen att vara tillsammans med barnet som familj. Innan barnet fyllt ett år har föräldrarna 30 dagar som de kan använda tillsammans. Sjukpenningen måste inte vara likadan, en förälder kan ta ut sjukpenninggrundad ersättning och den andra på lägsta nivån. När ni tar ut en dubbeldag räknas den som två dagars föräldraledighet.

Att tänka på är att dubbeldagarna inte är några extra dagar utan dras från de vanliga föräldradagarna, och då 2 dagar varje dag. Många verkar tro att det är några extradagar man har.

Hur mycket föräldrapenning får man ut?

90 dagar av din föräldraledighet är på lägstanivå. Då får du 180 kronor per dag, före skatt. De andra dagarna ersätts på sjukpenningnivå, och är grundad på din inkomst före födseln. Om du jobbat minst 240 sammanhängande dagar med en årsinkomst på minst 85 000 kronor så får du ut knappt 80 procent av din lön i föräldrapenning. Uppfyller du inte dessa kriterier så hamnar du på grundnivå och får då 250 kronor per dag.

 • Sjukpenningnivå- baserat på din inkomst. Du får knappt 80% i ersättning.
 • Grundnivå- om du inte uppfyller kraven på inkomst. 250 kronor per dag.
 • Lägstanivå- 90 dagar av föräldraledigheten. 180 kronor per dag.

Maxbeloppet för föräldrapenning “tak” 2023

Sjukpenning och föräldrapenning har ett inkomsttak på 525 000 kronor per år, vilket omräknat blir 43 750 kronor i månaden. När det gäller vab (vård av barn) och de första tio dagarna i samband med ett barns födelse är inkomsttaket satt till 393 700 kronor per år, eller 32 813 kronor i månaden. Om din lön överstiger dessa belopp, baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fortfarande bara på dessa tak.

Även om du jobbat och uppfyller alla kraven för föräldrapenning så får du aldrig ut mer än 1 116 kronor per dag. Det är ett maxbelopp som gäller för alla.

Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?

Det här beror helt på vilken ekonomi ni har som familj, samt vilket stöd ni har med barnpassning utifrån. En del lever nära sina föräldrar, som kan ställa upp och ta hand om bebisen. Då kan kanske båda föräldrarna jobba lite mer även när bebisen är liten. Sprida ut föräldraledigheten och inte ta så många dagar samtidigt.

Andra har en tillräckligt hög inkomst för att en av föräldrarna ska kunna stanna hemma något längre, och tar därför inte ut all föräldrapenning på en gång. Ungefär som när du har utomstående hjälp, men grundat på en högre inkomst.

Medan andra behöver all den inkomst de kan få. Och därför kanske väljer att stanna hemma lite längre när barnet är nyfött, men sedan bara sparar vissa dagar för viktiga händelser. Tänk bland annat på att inskolning på förskolan kan ta tid. De flesta kan klara av att ta ledigt med lägstanivå om de sprider ut dagarna över olika månader. Föräldraledigheten gäller ju fram tills barnet är 12 år gammalt.

Ett annat sätt att sprida ut föräldraledigheten är genom att inte ta helt ledigt från jobbet. Genom att jobba deltid, mer eller mindre, så kan du förlänga den tid du har till godo. Det kan ge dig mer tid för barnet även om du börjar jobba. Inkomsten blir ju inte som den brukar, men ni kan ha tillräckligt för att klara er väl. 

Optimera föräldrapenning: mina bästa hacks

Här har jag samlat några av mina allra bästa sätt att optimera föräldrapenningen. Genom dessa smarta hacks kan du få ut både mer pengar och mer tid med ditt barn.

1. Allt börjar med en plan

Att planera är nyckeln till att få så mycket som möjligt ut av föräldraledigheten och föräldrapenningen. Lägg ut en plan för hur du/ni vill att dagarna ska fördelas och när de ska tas ut.

Tänk även på hur många dagar ni vill spara. Genom att göra så kan du baklängesräkna hur många dagar du kan ta ut innan barnet börjar förskolan, för att du ska spara så många dagar som du önskat.

Använd gärna en kalkylator för att beräkna hur mycket pengar du får ut per månad och gör upp en budget utifrån det.

2. Följ Försäkringskassan på Facebook

Ett annat supertips är att följa Försäkringskassan | Förälder på Facebook. Där kan du ställa frågor och få snabba svar utan att behöva stå i telefonkö.

3. Spara dagar inför förskolan

Spara dagar så det i alla fall räcker till förskolans stängningsdagar mm men tänk på att man bara får spara 96 dagar efter barnets 4-års dag.

Många förskolor har stängt under flera dagar per termin för planeringsdagar och då är det bra att ha dagar kvar att ta ut, så slipper du ta semester.

4. Men spara inte för mycket

Många som är duktiga på att hushålla med pengar och spara föräldradagar får problem att få ut dagarna när barnet når 1 eller 4 år. En bekant som jag frågade om detta berättade så här:

Vi har problem nu att få ut alla 🙄 sparade massa och behövde få ut sista nu under hösten. Men det funkade inte med mitt jobb. Ja, lagligt kunde de inte säga nej men i praktiken funkade det inte. Jag måste ändå sköta mitt jobb. Så om jag skulle få ett till barn kommer jag inte snåla med dagarna i början utan använda fler. Har samma problem med barn nr två. Får bara ha 96 dagar ihop vid 4 år. Och vi har massor. Långt sommarlov funkar inte i alla branscher.

Anonym

Återigen, ha en bra plan så undviker du att detta händer.

5. Få barn tätt

Många väljer att få barn tätt av olika anledningar. För oss handlade det om att passa på när vi ändå var igång, och att vi ville ha ett syskon till Alia. Jag var bara tillbaka på jobbet i 2 månader innan jag blev sjukskriven och sedan gick på föräldraledighet.

Om du får tätt mellan barnen har du rätt att få ut föräldrapenning enligt SGI:n du hade innan första barnet om den var högre då. Detta läggs dock in manuellt och kan därför missas så den grejen är bra att ha koll på själv.

Fördelen med att få barn tätt är många, men det är också tufft vill jag understryka.

6. Hushålla med dagar innan barnet fyller 1

Du kan vänta med att ta ut dagar tills barnet är 1 år. Och när barnet fyllt 1år så kan man ta ut 5dagar/v och på så sett spara dagar. Jag sparade även semesterdagar/flex innan barnet kom och hade ytterligare dagar att ta ut. Sparade även mycket pengar så jag skulle ”klara mig” under första året.

7. Skydda SGI efter att barnet fyllt 1 år

Att man behöver ha full sysselsättning registrerad hos FK efter att barnet fyllt 1 år för att skydda sin SGI. Alltså minst 5 dagar i veckan av föräldraledigt/jobb/plugg eller sjukskrivning. Väldigt lätt att missa och då hamnar man på lågersättning istället.

8. Om bara ena föräldern har låg föräldrapenning

Om den ena föräldern har lägsta eller väldigt låg föräldrapenning kan man faktiskt tjäna på att den med högre FP tar ut föräldraledighet fre-sön. Man sparar dagar, får ut mer pengar och får samtidigt mer tid hemma tillsammans.

9. Ensamstående kan ge “Pappadagar” till någon annan

Om du är ensam förälder så kan någon annan få de där tio sk “pappadagarna”. Du behöver då ringa Försäkringskassan och vara väldigt tydlig med vad du vill så man får prata med rätt person. Min kompis fick ringa dem flera gånger innan hon fick prata med rätt person så det blev rätt hos dem och hon kunde få de där dagarna.

10. Tillfällig sänkning av fackliga avgiften

Det här är ett hack som jag sparade flera tusen på. Kontakta facket och meddela att du ska vara föräldraledig, då får du kraftigt sänkt avgift varje månad under perioden du är hemma. Många fackföreningar har onlineformulär för att snabbt söka detta.

11. Föräldrapenningtillägg

På flertalet arbetsställen tillämpas kollektivavtal som inkluderar föräldralön, även benämnt som föräldrapenningtillägg. Detta innebär att din arbetsgivare tillför 10 procent utöver den ersättning du mottar från Försäkringskassan, vilket betyder att du, tillsammans med föräldrapenningen, mottar 90 procent av din ordinarie inkomst under tiden du är föräldraledig med ditt barn.

Dessutom, om din inkomst ligger över Försäkringskassans maximala ersättningstak, får du en ersättning motsvarande 90 procent på den lönedel som överstiger detta tak.

12. Ta ut föräldradagar på helger för att “bli av med dem” eller få mer ledighet med barnet

Lägstanivådagar kan du använda på helger, även om du inte brukar arbeta då. Detta är ett bra hack om du har massor med lägstanivådagar kvar som du inte annars tycker att det är värt att ta ut.

Du kan även ta ut föräldraledighet på sjukpenningnivå men då måste du även även göra det på minst en sammanhängande dag till exempel fredag, lördag och söndag eller lördag, söndag och måndag. Ett bra sätt att ha en långhelg hemma med barnet.

13. Dubbeldagarna räknas inte till de låsta dagarna

Observera att dubbeldagarna drar inte av dom “låsta” dagarna. Vad menas med det? Jo, varje förälder har 90 dagar som inte går att ge bort och som är reserverade för den personens föräldraledighet. Dubbeldagar kan inte dras av dessa. Varför vet jag faktiskt inte men det var något vi märkte med äldsta dottern.

14. Studera på distans

Spara föräldradagar genom att studera på distans under föräldraledigheten. Om du har kvar rätt till att få studiebidrag. Jag har en bekant som pluggade en kurs om dinosaurier på SU på distans 😆. Hon hade sin dotter hemma i 2,5 år. Detta är ju ett val som inte passar alla, men det är en möjlighet.

En annan tjej hade inte gått färdigt gymnasiet vilket gav henne rätt till högsta bidraget. Hon fick, då, studiebidrag på runt 8000 i månaden med två barn.

15. Optimera semester vs föräldraledighet

Detta var något som jag hade väldigt svårt att ta till mig när jag gick på föräldraledighet första gången. Jag fick barn i oktober och min väninna rekommenderade mig att ta semester i juldagarna. Varför? Jo, för att du får ut mycket mer pengar på så sätt.

Låt mig förklara.

Som anställd har du rätt till lön på de röda dagarna, julafton och juldagen osv… medan som föräldraledig så måste du ta ut föräldradagar även på de röda dagarna. Fördelen med att ta ut semester i mellandagarna och dagarna efter nyår är att du får lön för de röda dagarna, då du inte jobbade, om du tagit semester på de anslutande dagarna.

Julen 2023 är lite av ett arbetsgivarår men så här ser optimal planering ut inför julen 2023:

 • 22 december: ta semester
 • 23-24 december: helg
 • 25-26 december: röda dagar – dessa får du lön för
 • 27 december: ta semester
 • 28 december: valfritt
 • 29 december: ta semester
 • 30-31 december: helg
 • 1 januari: röd dag – denna får du lön för
 • 2 januari: ta semester
 • 3 januari: valfritt
 • 4 januari: ta semester
 • 5 januari: röd dag – denna får du lön för

Påsken 2024:

 • 28 mars (Skärtorsdag): ej röd dag. Ta semester
 • 29 mars (Långfredag): röd dag – denna får du lön för
 • 30-31 mars (påskafton och påskdagen): helg
 • 1 april (annandag påsk): röd dag – denna får du lön för
 • 2 april: ta semester

Vanliga frågor:

Här har jag även samlat några kompletterande frågor kring föräldrapenningen och föräldraledigheten som dykt upp under åren som FL och under research inför att jag skrev detta inlägg.

Finns jämställdhetsbonus kvar?

Tidigare fanns det en jämställdhetsbonus som uppmuntrade båda föräldrarna att använda sig av föräldraledigheten. När den förälder som tagit minst föräldraledighet nådde upp till 90 dagar fick de en bonus. Den har nu avskaffats.

Hur många dagar kan man ge (avstå) till den andra föräldern?

Som föräldrar har ni rätt till totalt 480 dagars föräldraledighet. Av dessa är 90 dagar personliga, och kan inte föras över till någon annan. Men resten kan ni bestämma själva hur de ska användas. Om du ångrar dig kan du ta dem tillbaka, bara de inte har betalats ut.

Hur många dagar är bra att spara?

Det är alltid bra att ha en liten buffert, om möjligt. När barnet börjar förskolan kan det ta tid, eller om den är stängd av olika anledningar. Sedan har du skollov och studiedagar, då du kanske vill kunna vara hemma. Fram till barnet är fyra kan ni spara alla dagarna, men efter det förblir bara 96 dagar.

Har man rätt till semester när man är föräldraledig?

Du kan inte få föräldrapenning under semestern, men det går att varva perioderna. Sedan måste du göra en ny ansökan för föräldrapenning, som inte inkluderar de dagar du haft semester.

Tjänar man in semesterdagar under föräldraledigheten?

En del av föräldraledigheten är semesterlönegrundande. Cirka fyra månader, eller 120 dagar, av din föräldraledighet ligger till grund för din semesterersättning. Det ger dig 9 dagars betald semester, om du har fem veckor normalt. Du har rätt att ta ut resterande semesterdagar, men utan att få betalt.

Kan man vara föräldraledig utan att ta ut ersättning?

Ja, du kan själv planera in hur mycket ersättning du ska ta ut, under barnet första levnadsår. Så du kan vara ledig utan att ta ut föräldrapenning.

Går det att ta ut föräldrapenning bara på helgen?

Du kan ta ut föräldrapenning för dagar du inte skulle ha jobbat, som till exempel helger. Men då har du bara rätt till lägstanivå. Ett alternativ är att ta ut föräldrapenning på sjukpenningenivå dagen före eller efter de dagar du inte skulle ha jobbat.

You may also like

Leave a Comment