fbpx

Moderkakan: allt du som är gravid / vill bli gravid behöver veta!

by Sofia

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Det är mycket i samband med en graviditet och förlossning som är små mirakel. Hur ett embryo kan fastna på livmoderväggen och sedan utvecklas till en fullt fungerande människa. Moderkakan spelar en stor roll i den här processen. Det är bra att känna till dess betydelse och funktioner. För – faktum är att moderkakan är helt fantastisk!

Informationen i det här inlägget ska inte betraktas som sjukvårdsupplysning. Vid oro eller funderingar ska du alltid kontakta barnmorska, vårdcentral eller apotekspersonal.

Vad är en moderkaka?

Du är inte född med en moderkaka, utan den bildas när du blir gravid. Den fäster på livmoderväggen, och är livsviktig för barnet. Det är nämligen genom moderkakan som hen får näring och syre. Allt det här tas upp från mammans blod, går in i moderkakan och vidare till bebisen. Ett annat ord för moderkaka är placenta. Barnet klarar sig inte många minuter utan moderkakan. När barnet väl har fötts fram finns det ingen användning för moderkakan, som du stöts ut av kroppen.

Hur fungerar moderkakan?

Det är inte för inte som moderkakan ibland kallas för livmoderns mirakel. Ett litet tillfälligt organ, som är helt avgörande för att barnet ska leva och utvecklas. Om du förstår hur moderkakan fungerar blir det enklare för dig att göra de allra bästa valen för ditt barn. Du inser hur du kan skydda hen från sådant som kan hämma tillväxten och i stället fokusera på det som är bra för fostret.

Moderkakan formas nästan omedelbart efter befruktningen. Den är unik eftersom den har genetiska egenskaper från både barnet och modern. Även om de är nära besläktade är de ju inte helt de samma. Detta beror på hur moderkakan bildas. När ett ägg blir befruktat sätter det sig på livmoderväggen. “Bäddar in sig” brukar man säga. Samtidigt så delas det här ägget i två delar, och den ena delen blir barnet medan den andra blir moderkakan.

Det är ganska fantastiskt hur kopplingen mellan moder och barn sker. Mammans blod sköljer över blodkärlen i moderkakan, som sedan leder till barnet. Dock blandas inte mammans och barnets blod. Det är som en mur mellan de två skilda blodomloppen. Moderkakan tar bara upp det den behöver för att barnet ska må bra. Allt eftersom graviditeten fortskrider anpassas genomsläppet av molekyler till att släppa in något större molekyler, bland annat de som innehåller antikroppar.

moderkaka foster bebis barn gravid

Moderkakan är alltså som ett sorts kopplingscentrum mellan mamma och foster. Ett litet embryo eller foster skulle aldrig klara av en direkt kontakt med yttervärlden. Den näring och antikroppar som den behöver är så pass små att de behöver filtreras in via moderkakan. Syre kommer in till fostret, och koldioxid tas bort. Allt detta sker genom moderkakan och navelsträngen.

Hur snabbt bildas moderkakan?

Den tar sin början bara några dagar efter befruktningen. Det tar flera veckor innan den är helt utvecklad, precis lagom till när fostret behöver ta sin näring därifrån.

Hur får fostret näring innan moderkakan?

Vid befruktningen så ligger ägget i en liten säck, den så kallade gulesäcken. Det är denna som ger fostret den näring som behövs tills moderkakan är färdigbildad.

När tar moderkakan över från gulesäcken?

När fostret kommer in i vecka 9 börjar gulesäcken att dra sig tillbaka. För då är moderkakan redo att ta över, och det behövs även lite mer näring och vitaminer för fostret.

När fäster sig moderkakan?

Det befruktade ägget tar sig ganska snabbt till livmoderväggen för att fastna där. Samtidigt så delar sig cellerna och moderkakan börjar bildas. Till en början är den liten, men den fortsätter att förgrena sig. Vartefter den växer inåt mot livmoderns slemhinna så börjar den se mer och mer ut som ett litet träd. Den fäster sig alltså ganska snabbt, men blir helt förankrad efter några veckor.

Vart tar moderkakan vägen? (efter förlossningen)

Efter födseln finns det inte längre någon funktion med moderkakan. Därför kommer den ut efter barnet, den så kallade efterbörden. Navelsträngen som band samman barnet med mamman, via moderkakan, klipps av. Detta så viktiga organ har nu fullfört sin uppgift.

Läs även: Förvärkar, värkar eller sammandragningar? Så vet du!

Moderkakan kontrolleras så att den är i bra skick efter förlossningen, detta för att se om det finns några risker för fostret. Sedan slängs moderkakan som biologiskt avfall (om du inte uttryckt önskan om annat).

Hur mycket väger en moderkaka?

Det är ett ganska stort organ, som kan väga mellan ett halvt och ett kilo. En del kvinnor har en moderkaka som väger ännu mer, kanske upp till ett och ett halvt kilo.

Moderkakans utveckling och förändringar

Det finns många små och stora mirakel runt en graviditet, och moderkakan är sannerligen en av dessa. Från så gott som ingenting utvecklas detta tillfälliga organ, som sedan fungerar alldeles utmärkt under flera månaders tid.

När embryot fortfarande är några millimeter stort så fäster det sig på livmoderväggen. Cellerna börjar dela på sig och moderkakan bildas. Den kommer så småningom sitta rejält förankrad i livmoderslemhinnan, med tentakler som liknar på ett träds rötter. Du är troligtvis i vecka 3 eller 4, eftersom man räknar från sista menstruationens första dag.

Efter cirka fyra veckor är moderkakan helt färdig, och kommer nu att spela en vital roll för ditt barns välmående. På ett enastående sätt kommer era blodomlopp att samarbeta. Näring och annat förs över från modern, och slaggprodukter tas tillbaka från bebisen. Hela tiden utan att ert blod blandas, men på ett utmärkande effektivt sätt.

moderkaka vecka för vecka utveckling graviditet

Till en början sitter moderkakan på samma ställe som embryot valt att fästa sig på. Vartefter graviditeten går framåt brukar den dra sig uppåt. Faktum är att moderkakan växer tillsammans med livmodern. Man brukar kalla den mogen eller helt färdig runt vecka 34. Så vartefter bebisens behov förändras och ökar kommer alltså moderkakan i kapp hela tiden. Eller ligger steget före, som mycket annat under graviditeten.

Forskarna är mycket intresserade av moderkakan. Den är ett organ som kan berätta mycket om hur graviditeten fungerar. Bland annat hoppas man hitta tecken på vilka kvinnor som löper större risk för komplikationer under sin graviditet. Vissa sjukdomar kan leda till problem, men det är inte alla kvinnor som drabbas. Sådana här saker försöker man förstå från moderkakan. I tillägg är läkarna måna om att se när moderkakan själv inte fungerar. Man har utvecklat en teknik med magnetkameror för att upptäcka på ett tidigt stadium hur moderkakan mår, och därmed undvika allvarliga komplikationer.

Moderkakan som hormonproducent

Detta underbara organ producerar en del hormoner som är bra för dig som väntar barn. Till att börja med är det enbart moderkakan som tillverkar hormonet koriongonadotropin. Det stimulerar cellerna i gulesäcken, eller gulkroppen, att producera ännu mer progesteron. Som i sin tur behövs för att graviditeten ska gå framåt. Placentalaktogen å andra sidan ökar glukosnivån i mammans blod, vilket ger näring till bebisen. Samtidigt så tillverkar även moderkakan de nästan vanliga hormonerna östrogen och progesteron.

Östorgen är ett hormon som har ett positivt inflytande på mammans humör. I början av graviditeten är ökningen störst av hCG och progesteron, så det är ganska vanligt att känna sig lite trött och nere. Det är också nu som de flesta lider av illamående, vilket är en reaktion på hCG. Eftersom alla hormoner ökar och ligger på en relativt hög nivå hela graviditeten så är det inte så konstigt om en kvinna inte känner igen sig själv. Du pendlar ofta mellan olika känslor, och kroppen känns också konstig. Samtidigt så behövs hormonerna för att bebisen ska växa sig stor och din kropp ska klara av hela processen.

hCG eller koriongonadotropin är alltså livsviktigt för ditt barn. När du tar ett graviditetstest är det det här hormonet man ser efter, för att veta om du är gravid och hur långt gången du är. Det skickar signaler till gulkroppen och cellerna att det här befruktade ägget hör hemma här. Vi ska ta hand om det och se till att allt går bra. Allt det här har sin början i moderkakan, där hCG produceras.

Läs även: Bildexempel svagt resultat gravid: Svaret på om du är gravid eller inte!

Mystiken runt moderkakan i olika kulturer

Det är intressant att se hur kvinnor i olika kulturer ser på moderkakan och dess roll. Samt vilka seder som är mer eller mindre vanliga. I Etiopien så skakar man på kvinnan efter förlossningen för att moderkakan ska komma ut. När man gräver ner moderkakan i Kambodja så skyddas platsen av taggiga växter, eftersom man tror att barnets själ är förknippat med moderkakan.

I många kulturer tror man att moderkakan är besläktad med barnet på ett eller annat sätt. Vilket ju inte är så väldigt långt bort från den vetenskapliga beskrivningen. Den är också nära kopplad till barnets liv och framgångar. Därför behandlas ofta moderkakan med vördnad. Det är inte ovanligt att man tvättar den med speciella medel och sveper in den noga. För att sedan ofta begrava den med ritualer på ett särskilt ställe.

Maori folket på Nya Zeeland har samma ord för moderkaka och jorden. De tror att när moderkakan begravs skapas en särskild koppling mellan jorden och det nyfödda barnet. Barnmorskorna i Ukraina är försiktiga med att inte begrava moderkakan under en dörr eller någon annanstans där folk passerar, för då tror man att mamman kan bli steril. På Bali hänger man upp moderkakan i ett tomt kokosnötskal, det finns gravplatser som är fulla av moderkakor som svänger i vinden.

De flesta svenska kvinnor kanske inte tror på alla de här sedvänjorna och ritualerna. Man vet lite mer tekniskt om vad en moderkaka är och varför den finns där. Samtidigt så visar ändå de här sederna att folk alltid förstått hur viktig moderkakan är. Det är kanske bara ett tillfälligt organ. Utan den hade det inte blivit någon graviditet över huvud taget. Inget litet underverk hade fötts, fullt utvecklat och välnärt. Så att visa respekt eller uppskattning för moderkakan är inte så dumt trots allt.

vad göra med moderkakan?
Att plantera moderkakan under ett träd är ett vanligt sätt att hedra den på. Symboliken är fin med moderkakan (livets träd) och trädet (som ofta symboliserar livet självt).

Ovanliga fakta om moderkakan

Att moderkakan är unik finns det inget tvivel om. Bland annat är det bara det här organet som är tillfälligt och som inte behövs när barnet väl har fötts. Det finns flera små intressanta fakta om moderkakan som kan vara kul att känna till.

  • Enäggstvillingar delar inte nödvändigtvis moderkakan. Beroende på när celldelningen sker så kan det finnas antingen en eller två moderkakor i livmodern.
  • Celler från fostret kan gå över till modern via moderkakan. Man har funnit vissa celler i bland annat levern och njurarna hos mamman. De förblir där flera år efter förlossningen. Troligtvis är de till för att läka skador eller hjälpa med andra problem.
  • Så länge moderkakan finns på plats så hålls mjölken tillbaka, trots att fostret är fullgånget och kroppen är redo. När den har kommit ut så rinner mjölken till, då är dörren öppen så att säga.
  • Många kvinnor tillagar och äter moderkakan efter förlossningen. En del menar att det kan förhindra depression efter födseln.
  • Moderkakan kallas ibland för livets träd, troligtvis för att den förgrenar sig som rötterna på ett träd. När den kommer ut och ligger platt så ser den verkligen ut som ett vackert träd.
  • Om du delar barnets födelsevikt med sex, så får du moderkakans vikt.
  • Moderkakan är lång. Om du lägger alla dess kapillärer i en lång rad så mäter de drygt 5 mil.

Placering moderkaka

Moderkakans placering är en av de saker man ser på när du gör den stora ultraljudsundersökningen som är rutin runt vecka 18. Om den då sitter litet lågt brukar man erbjuda ett till ultraljud efter någon tid för att se om den dragit sig uppåt.

Eftersom moderkakan bildas när det befruktade ägget delar på sig, så hamnar den till en början precis bredvid embryot. Men sedan börjar ju allting förändras där inne, och det pytte lilla embryot blir allt större.

Under den här processen så flyttar moderkakan lite på sig under graviditeten. Vartefter bebisen växer, och även livmodern, så kommer moderkakan att dra sig lite längre upp. Det är viktigt eftersom den annars kan komma i vägen för barnet vid förlossningen.

Moderkakan komplikationer: Störningar i moderkakans funktion

En av orsakerna till att man är så noga med att se var moderkakan sitter vid ultraljudet är att det kan bli komplikationer med den. Då är det bättre att vara väl förberedd, och undvika svåra situationer. Det är inte vanligt, men kan hända. Bland annat ser man efter:

Föreliggande moderkaka (Placenta previa)

Det här betyder att moderkakan ligger i vägen för barnet när det ska komma ut den naturliga vägen. Vid ultraljudet när du är ungefär i mitten av din graviditet så har cirka 5% av alla kvinnor en föreliggande moderkaka. Sedan flyttar den på sig så risken för att du ska ha det vid tiden för förlossningen är bara en halv procent. För kvinnor som har gjort kejsarsnitt vid tidigare graviditeter ökar risken för föreliggande moderkaka.

Läs även: Föreliggande moderkaka (placenta previa): Orsaker, ärftlighet & risker (stor guide)

Det är inte ovanligt att du har blödningar från slidan om din moderkaka är föreliggande. Beroende på hur pass mycket av moderkakan som täcker öppningen så bestämmer doktorn om du kan föda naturligt eller om det är läge för ett kejsarsnitt. Risken är nämligen stor för blödningar som inte är bra varken för mamman eller barnet.

För tidig moderkaksavlossning (Abruptio placentae)

Det är ovanligt att moderkakan lossnar för tidigt, det vill säga innan barnet kommit ut. Om det skulle ske så är det en akut situation. Barnet behöver moderkakan tills den kan börja andas själv. Därför gör man ofta ett akut kejsarsnitt för att få ut bebisen.

Du kan själv känna när moderkakan börjar lossna. Ofta ger det starka buksmärtor, och du börjar kanske att blöda. Livmodern drar ihop sig och blir hård, utan att slappna av emellanåt. Barnet rör sig inte heller lika mycket som tidigare. Om du har några av de här symptomen bör du vända dig till vården direkt. De kontrollerar med ett ultraljud och CTG hur barnet mår.

Bristande funktion i moderkakan (placentainsufficiens)

Ibland sätter sig inte moderkakan som den ska. Eller så fungerar den inte till 100%. Det här är allvarligt eftersom barnet då kan få syrebrist. Allt sker ju genom moderkakan, det är genom den som fostret andas och får sin näring.

Havandeskapsförgiftning, också kallat preeklampsia, är något som forskarna fortfarande inte är helt säkra på varför det uppstår. Man tror att det finns en koppling till en bristande funktion i moderkakan. Kanske för att celler från bebisen läcker ut i mammans blod och hennes immunförsvar reagerar negativt.

Fastsittande moderkaka (placenta accreta)

Om allt går som det ska kommer moderkakan ut av sig självt efter att barnet fötts. Ibland så växer moderkakan fast i livmodern och då vet man att den inte kommer att lossna efter förlossningen. Ibland kallas det för invasiv moderkaka, när den nästan förankrar sig i livmodern. Det är ganska ovanligt att det här sker. Om det är fallet så måste du förlösas med kejsarsnitt.

Om moderkakan sitter fast måste man skära ut den manuellt, vilket kan leda till stora blödningar. Det är inte ovanligt att mamman får en blodtransfusion vid fastsittande moderkaka. I vissa fall måste man ta ut hela livmodern, en så kallad hysterektomi.

Hur lång tid tar det innan moderkakan kommer ut?

När barnet kommit ut fortsätter du ofta ha krystvärkar. Livmodern drar ihop sig och inom en timme brukar moderkakan komma ut. Det är en helt naturlig process som är en del av förlossningen.

Får man ta hem moderkakan?

På vissa sjukhus så frågar de faktiskt om du vill ha med dig moderkakan hem. Bland annat för att allt fler kvinnor vill göra något speciellt av den. Den är så nära kopplad till barnet att man gärna gör någon ritual av det. Kanske gräva ner den vid ett vårdträd eller något liknande.

Får man äta moderkakan i Sverige?

Det har blivit populärt att tvätta av moderkakan, torka den och lägga in den i kapslar. Sedan äter mamman dessa, som en del av förlossningsupplevelsen eller för att hon tror att det är nyttigt. I vissa länder äter man den rå, men det vanligaste är att torka den. Du kan få hjälp med det här av en doula eller annan utbildad person. Det är alltså helt lagligt att spara moderkakan och äta den om du så önskar.

moderkaka kapslar tabletter piller spara äta
Moderkakan kan torkas och paketeras i kapslar för att smaklöst och enkelt kunna äta upp den, vilket tros ha positiva effekter.

Är det bra att äta sin moderkaka?

Detta är en omdiskuterad fråga. De som främjar seden att äta moderkakan säger att den är rik på hormoner och järn som den nybakade mamman behöver. Samt att den stärker bandet mellan mor och barn, stimulerar hjärnan att ta hand om den nyfödde. Risken för depression minskar.

Å andra sidan finns det många läkare som varnar för att äta moderkakan. En del tycker det är rent av farligt, eftersom moderkakan tar hand om bebisens slaggprodukter. Men också för att det inte finns så mycket forskning och underlag för att säga att det är riskfritt.

Hur smakar en moderkaka?

Om du torkar och kapslar in moderkakan så känner du inte så mycket smak. Om du äter den rå så smakar den ganska mycket järn. Lite köttig och saftig, som en blandning av lever och njure. Det är ju trots allt ett organ.

Hur mycket kostar en moderkaka?

Det finns doulor eller andra personer som jobbar med att kapsla in den torkade moderkakan eller som framställer en tinktur som du kan dricka. Att kapsla in moderkakan kostar runt 4000 kronor, tinkturer några hundralappar.

Den underbara moderkakan

Det är alltså tydligt att moderkakan är väldigt viktig för ditt växande barn. Ett tillfälligt organ som bara blir bättre vartefter månaderna går. Organet kommer ut av sig självt när dess jobb är klart. Bättre kan det nästan inte bli. Vare sig du väljer att göra något med moderkakan efter förlossningen eller inte så är det helt klart något att uppskatta. En stor del av miraklet med att vara gravid och föda barn.

You may also like

Leave a Comment