fbpx

Vad du behöver veta om SGI & föräldrapenning

by Sofia
Skydda SGI föräldraledig

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

I Sverige har alla rätt att få ersättning om de inte kan jobba på grund av olika anledningar. Bland annat får du betalt om du vill stanna hemma när du får barn. Det kan dock vara stor skillnad hur stor den ersättningen är, eftersom den grundas på den inkomst du hade innan du fick barn.

Vad är SGI (sjukpenninggrundande inkomst)?

Som namnet antyder är sjukpenninggrundande inkomst (SGI) den summa du tjänar som sedan ligger till grund för ersättningen från Försäkringskassan. När du tar föräldraledigt får du 80 procent av din inkomst. SGI är din inkomst före skatt, Ob-tillägg, övertidsersättning och vissa förmåner.

Vad räknas som sjukpenninggrundande inkomst?

För att nå upp till en SGI måste du ha en total årsinkomst på minst 11 300 kronor. Förutom inkomsten ska du ha jobbat sex månader i sträck. Det kan även vara att du förväntas jobba sex månader i sträck, vilket bland annat skyddar säsongsarbetare.

Samtidigt finns det ett tak på hur högt din SGI blir, beroende på vilken sorts ersättning du ska ta ut. För föräldrapenning är taket satt till 525 000 kronor, samma som för sjukpenning. När det kommer till VAB (vård av barn) samt de 10 dagarnas föräldraledighet i samband med förlossningen är högsta SGI bara 393 700 kronor.

När du är gravid

Normalt sett så räknas inte sjukpenning med i SGI. Men de sista sex månaderna av din graviditet är din inkomst skyddad. Det vill säga att du kan gå ner i arbetstid eller vara helt ledig utan att det påverkar din SGI. Samma sak gäller om du är arbetslös och gravid, så länge du är registrerad som aktiv jobbsökare.

Vem anmäler SGI?

När du anmäler att du är gravid och ansöker om föräldraledighet räknar Försäkringskassan ut din SGI.

Hur anmäler man SGI till Försäkringskassan?

Du kan helt enkelt gå in på Mina sidor och fylla i uppgifterna. Alternativt kan du göra det på en blankett. Om Försäkringskassan frågar måste även arbetsgivaren ge uppgifter om din inkomst.

Hur utreder Försäkringskassan SGI?

Basen för din SGI är de uppgifter du själv ger Försäkringskassan, så se till att de är uppdaterade. När de sedan utreder kan de kontrollera att uppgifterna är korrekta genom att kontakta din arbetsgivare, hälsovården eller andra myndigheter.

Vad kan påverka min SGI?

Grunden för din SGI är alltså din bruttoinkomst. Men även övertid, Ob-tillägg eller provision räknas med. Däremot så räknas inte skattepliktiga förmåner med, som gratis bil eller traktamenten. Tänk på det när du planerar för en graviditet, eftersom din månadsinkomst kan sjunka.

Vad händer om jag inte har SGI?

Du är alltid skyddad, även om du inte når upp till en SGI. Om du inte har tillräckligt stor inkomst eller jobbat de dagar som krävs så får du ändå föräldrapenning och andra ersättningar. Men den är inte hög, föräldrapenningen ligger på 250 kronor per dag.

När du fått barn

Vanligtvis så har du SGI så länge du jobbar och har en lön. Men när du fått barn så är det lite annorlunda, och din SGI fortsätter att vara verksam i ett år efter födseln. Därefter måste du ta ut föräldrapenning eller jobba fem dagar i veckan för att den ska fortsätta.

Vad innebär det att skydda SGI?

Du kan förlora din SGI om du inte jobbar. Barnets första år är du automatiskt skyddad. Även om du går ner i tid fortsätter din SGI att vara den samma. Därefter är det upp till dig att skydda din SGI genom att planera din ledighet på ett smart sätt. Likaså kommer din SGI att ändras om du får ny inkomst. Den kan bli både högre och lägre. Tänk på det om du börjar jobba dag i stället för natt, eller tvärtom.

Kan man skydda sin SGI med lägsta dagar?

Genom att ta ut föräldrapenning skyddar du din SGI. Det spelar ingen roll om det är på sjukpenningnivå eller du använder de lägsta dagarna.

När måste jag skydda min SGI?

När ditt barn fött ett år är det viktigt att skydda din SGI. Det är ganska vanligt att en av föräldrarna fortsätter att jobba deltid eller mindre, och då kommer din SGI att räknas om. Om du vill fortsätta med den SGI du hade när du blev gravid måste du komplettera din arbetstid med föräldraledighet. Du kan, till exempel, jobba två dagar i veckan och ta ut föräldraledighet de resterande tre.

Hur tätt mellan barn för att behålla SGI?

Föräldrapenningen är skyddad upp till två år, det är bara egen sjukskrivning och VAB som påverkas av en eventuell ny SGI. Så om du blir gravid ett år och nio månader efter första barnet får du behålla din första SGI.

När ska man bli gravid igen för att behålla SGI?

Ett år och 9 månader efter att syskonet fötts har du fortfarande rätt att behålla din SGI. Nu är det ju inte alltid så lätt att planera, så spara gärna tillräckligt med dagar med föräldraledighet. De kan du använda för att skydda din SGI fram tills att du blir gravid igen.

När du jobbar deltid

Eftersom din SGI är grundad på inkomst så kan du få en relativt hög sådan även med deltid. Det beror ju helt på vad du tjänar. Men vad många föräldrar gör är att de går ner till deltid när de får barn. I alla fall en av föräldrarna. Då sjunker ofta inkomsten, och likaså din SGI. För att skydda den har du möjlighet att ta ut föräldraledighet för de dagar du inte jobbar. Det viktiga är att du kommer upp i heltid totalt.

När du studerar

Du har självklart rättigheter även när du studerar. Faktum är att många föräldrar utnyttjar möjligheten med föräldraledighet för att bygga på sin utbildning. Det är samma sak här som när du jobbar, SGI är grundat på inkomst. Normalt får du behålla din SGI om du går en utbildning på minst halvtid. Likaså bör det vara en där du har rätt till studiemedel. Även om du inte utnyttjar den här rätten så måste den finnas. Eller att du får studiestöd från CSN under hela utbildningen. Om du tar tjänstledigt från ditt arbete för en vidareutbildning inom yrket så är SGI:n skyddad.

Är SGI skyddad under sommaren?

Det är bäst att kontrollera med Försäkringskassan vad som gäller för dig. Men vanligtvis måste du antingen ta ut föräldraledighet, anmäla dig på Arbetsförmedlingen eller jobba för att din SGI ska vara skyddad under sommaren.

När du startat eget

Om du startar eget grundas din SGI på tidigare och framtida inkomster. Det låter lite komplicerat. Men i princip så innebär det att du får samma SGI som om du var anställd för att göra samma uppgifter. Den här möjligheten gäller de första tre åren. Eftersom du sällan går med någon större vinst i början ger det här dig en chans till hyfsad föräldrapenning.

Om du blir sjuk

När du blir sjuk och får sjukpenning så är det underförstått att du går tillbaka till ditt jobb när du blir frisk. Därför förblir din SGI den samma. Det kan bli lite skillnad om du inte förväntas kunna komma tillbaka. Då måste du ställa dig till arbetsförmedlingens förfogande, för ett annat jobb som du kan klara av. Det ska du göra 25 dagar efter att din sjukpenning upphört.

Om du blir arbetslös

Du får behålla din SGI när du blir arbetslös. Förutsättningen är att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen och att du aktivt söker jobb. Anställningen du söker på bör vara i samma omfattning som den du hade innan du blev arbetslös.

Skydda SGI arbetslös: tremånadersregeln SGI

SGI förändras inte de första tre månaderna. Men innan de är över måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen och aktivt söka ny anställning. Ofta är det lika bra att göra det med en gång, och inte vänta till sista minuten.

Hur kan man förlora sin SGI?

Barnets första år är din SGI skyddad. Det innebär att även om du jobbar deltid eller inte alls så förändras den inte. Men därefter måste du antingen jobba eller ta ut föräldraledighet. Alternativt komplettera de två så att det totalt blir som din anställning.

Om du helt slutar arbeta så förlorar du din SGI. Du har fortfarande rätt till föräldrapenning, men när barnet fyllt två år så sjunker den till grundnivån. För tillfället är det 250 kronor per dag för ersättning på sjukpenningnivå.

Hur får man tillbaka sin SGI?

SGI är grundat på inkomst. Så när du börjar jobba igen, eller förväntas jobba, i sex månader så får du tillbaka den. Försäkringskassan kan bedöma din avsikt och möjlighet att jobba och ge dig tillbaka din SGI redan innan de sex månaderna är över. Med den inkomst du har för tillfället. Så det är viktigt att anmäla sig till Arbetsförmedlingen som jobbsökande om du inte har SGI, och om du ännu inte har något jobb.

You may also like

Leave a Comment