fbpx

Syskonbråk tips: olika metoder för att hantera syskon som bråkar

by Sofia

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Det är få om ens några flerbarnsfamiljer som inte har sin beskärda del av syskonrivalitet. När barnen tävlar eller bråkar med varandra på olika sätt och vis. De kan upplevas som fiender ibland och det kan gå hett till.

Hur ska man som förälder på bästa sätt hantera detta? Finns det något man kan göra för att minska bråkandet? Detta tänkte vi försöka besvara idag med egna erfarenheter och några tips.

Anledningar till syskonbråk

En vanlig anledning till syskonbråk är att de är avundsjuka på varandra. Du behandlar inte en fem-åring på samma sätt som en 15-åring, kraven och förväntningarna är olika. Då är det vanligt att barnen känner att syskonen särbehandlas, varför får hen göra något men inte jag?

Det kan även vara ett sätt att få föräldrarnas uppmärksamhet, många gånger är det då omedvetet. Sedan finns det yttre faktorer som kan leda till syskonbråk. Som alla andra är barn mer benägna att bråka och kivas när de är trötta eller hungriga.

Läs även: Inomhusaktiviteter för barn: Roliga aktiviteter med barn en regnig dag (hemma)

Syskonbråk är något helt normalt och faktiskt en del av barnens utveckling. De lär sig lösa konflikter och hantera relationer med mer eller mindre jämnåriga personer. Däremot bör föräldrarna vara uppmärksamma så det inte blir för mycket rivalitet. Om syskonbråk inte tas på allvar kan det bli skadligt.

Syskonbråk och syskonkärlek

När du skaffar barn önskar du säkert att de ska tycka om varandra. Många har två eller tre barn just för att de vill att de ska kunna ha sällskap med varandra. När det istället blir mer och mer syskonbråk kan det kännas jobbigt. Samtidigt så vet du att de tycker om varandra, att det finns den så kallade syskonkärleken där.

Varför bråkar då syskonen trots att de egentligen gillar varandra? Det är som sagt ganska vanligt att det är grundat på avundsjuka. Barnen är inte alltid medvetna om de här känslorna, och skyller allting på sitt syskon. När de är tätt inpå varandra i ålder brukar det bli ännu värre, eftersom kraven från omgivningarna är ganska lika på dem bägge två. Barn utvecklas dock i sin egen takt och har personliga intressen eller behov.

Vanligaste källorna till syskonbråk

En av de vanligaste orsakerna till syskonrivalitet är avundsjuka eller konkurrens om uppmärksamhet. I stället för att bli arga på föräldrarna vars godkännande de vill vinna så vänder de sig mot syskonet. Ibland har de rätt, syskonet behandlas på ett annorlunda sätt. Ibland är dock särbehandlingen rättfärdigad pga. ålder eller kompetens, ingenting annat.

syskonbråk tips och metoder

Det finns ofta en viss maktdynamik inom familjen. Ett syskon som är mer dominerande och som bestämmer lite mer. Det är inte alltid så uppenbart för det kan ske på flera olika sätt. Någon är mer undvikande, inte lika säker på sig själv. Allt det här kan leda till syskonrivalitet, för barnen upplever orättvisor eller dominans riktigt starkt. 

En del syskon känner sig hotade av de andras prestationer. De upplever att de inte är lika bra eller så försöker de nå upp till ett annat ideal. Om ett är bra på något blir det lätt en sorts tävling där båda två försöker bräda den andre.

Syskonbråk ADHD

Man beräknar att nästan sju procent av alla barn i Sverige har ADHD i någon form. Frågan är om det uppstår mer bråk när ett eller flera syskon har ADHD? Det är klart att när ett barn har en liknande diagnos så påverkar det resten av familjen. Hen kanske har svårt att koncentrera sig, är ofta överaktiv och kan inte styra uppmärksamheten. Det kan vara jobbigt för syskonen, som ofta inte har samma förståelse för situationen som de vuxna, med resultatet att de bråkar.

Ett annat resultat av att ett eller flera av dina barn har ADHD är att de ofta får mer uppmärksamhet än de andra barnen. Det ligger i diagnosens natur att de många gånger behöver mer hjälp och tålamod. För de andra barnen kan det då kännas att de kommer i skymundan, och de blir avundsjuka. Som vanligt leder det till syskonbråk och rivalitet.

Samma situationer kan även uppstå med andra NPF-diagnoser. Det är ganska naturligt då diagnoser så som exempelvis autism eller ADHD kan påverka barnets sätt att hantera känslor och problem.

Läs även: Omvårdnadsbidrag autism/ NPF: Stor guide till dig som ska söka (2023)

Metoder för att hantera syskon som bråkar

Även om det är ganska naturligt att syskonen bråkar med varandra så går det dig på nerverna ibland. Det är viktigt att veta när man ska göra något, att kunna hantera situationen på ett bra sätt. Gärna minska rivaliteten en smula, så den inte blir överdriven.

En bra start är att sätta tydliga gränser för vad som är acceptabelt i er familj eller inte. Vad ni förväntar er av barnen som individer, var och en enligt sin ålder och kapacitet. Diskutera saken med barnen så de förstår varför ni vill ha mindre bråk och att det är bättre med kommunikation för att lösa konflikter. Visa dem hur de kan prata med varandra och uttrycka sig för att komma till rätta med sina känslor, i stället för att bråka med syskonen.

Naturligtvis är det också väldigt viktigt att föräldrarna visar lika kärlek och uppmärksamhet till alla sina barn. Barn behöver känna sig uppskattade genom gärningar och ord. Glöm inte att barnen räknar all tid du tillbringar med syskonen som uppmärksamhet, även om det inte är fråga om kelande och mys.

Exempel på syskonbråk – och hur du hanterar det

Det finns några återkommande orsaker till syskonbråk som är vanliga i nästan alla syskonrelationer. Ofta handlar det om sådant som kan verka som småsaker för oss vuxna, men som till sist blir världsstora saker för de små. Här kommer några förslag på hur man kan hantera några av dessa situationer:

Barn som bråkar om leksaker

Om man har barn som är relativt nära varandra i ålder så är detta kanske den vanligaste orsaken till bråk. Kanske har de fått en ny fin leksaksbil, eller så har de båda samma favoritbok. Detta leder oundvikligen till konflikter kring vem som ska leka med saken. Ibland är det till och med som att ett barn bara blir intresserat av att leka med en sak för att syskonet just plockade fram saken.

barn som bråkar om leksaker

I situationer som denna är det bästa om man kan dela upp det så barnen får leka med sakerna lika länge. Detta kräver förstås att barnen förstår tid, men det går ofta att illustrera med en klocka som räknar ned, eller ett timglas.

Om barnen inte förstår eller accepterar tid-metoden så är det viktigt att prata med barnen och förklara att de måste dela med sig. Att ena barnet får leka med den en stund nu, att syskonet faktiskt hade den först och att det andra barnet får vänta på sin tur. Detta är särskilt viktigt om barnen börjar slita saker ur händerna på varandra. Då måste man visa att så gör man faktiskt inte. Om det går tillräckligt långt så kan det krävas att du helt enkelt tar saken ifrån barnen, för att visa vad som kan hända om man inte kan samsas.

Syskon som provocerar varandra

Att syskon försöker reta varandra genom småsaker är vanligt. Det kan handla om att putta ner en penna från bordet, ställa sig i vägen där syskonet vill gå eller att härmas. Förmodligen handlar detta om ett sökande av uppmärksamhet, och ofta föder retningar mer retningar – det hela blir en ond cirkel.

barn som provocerar och retar varandra syskonbråk

Här är det viktigt att belysa beteendet och prata med barnen kring hur det får syskonet att känna. Att det stör syskonet i det hen tycker om att göra (exempelvis att rita med pennorna), eller att det bara är onödigt att provocera. Ofta har barnen ingen bra förklaring till denna typ av beteenden, och inser efter ett tag hur dumt det är.

Självklart småretas alla syskon – ofta även upp i vuxen ålder – men det är viktigt att se till att det inte går för långt så något barn känner sig utstött eller oälskat.

Syskonbråk tips

Oavsett vilken typ av syskonbråk som ni har störst problem med där hemma så är det bra att ha några verktyg att ta till när det uppstår. Här nedan kommer några tips på hur man bäst hanterar syskonbråk:

 • Beroende på barnens ålder kan de lära sig riktigt väl att lösa konflikter på egen hand. Ofta behöver de hjälp av föräldrarna för att lära sig några olika metoder. Bara en sådan sak som att säga att nu vill jag ha en paus, eller att det är ok att dra sig undan i stället för att bråka.
 • Barnen kan också lära sig vilken makt ord har. Att det kan göra en stor skillnad om de använder jag-uttryck i stället för att anklaga sitt syskon. ”Jag tycker det är jobbigt när du gör så där” fungerar bättre än ”Du förstör alltid det roliga”.
 • Ibland är det också helt rätt att be om hjälp. Att söka medling från en förälder. Som då bör lyssna på båda sidorna och sträva efter att vägleda dem i deras konfliktlösning. Använd det som ett tillfälle att lära dem färdigheter som de kan ta i bruk när de är själva.
 • Föregå med gott exempel. Om föräldrarna själva löser konflikter på ett sansat och väl uttänkt sätt ger de barnen något att kopiera. Både med sig själva och när något händer med barnen.
 • Glöm aldrig bort att berömma barnen när de lyckas komma överens utan att bråka. Både när de håller frid av sig själva och när de löser konflikterna som nästan alltid uppstår.
 • Lägg vikt vid att lösa problem och konflikter, inte vid att alltid ha rätt. Alla har sina åsikter eller uppfattningar, men nu är det viktigaste att vi kan sluta fred.
 • Bekräfta vad barnen säger. Deras känslor är väldigt viktiga och de har rätt till sina åsikter. Däremot så är bråk eller slagsmål inte den rätta vägen att hantera de här känslorna. Om det blir riktigt illa måste du ingripa så ingen blir skadad.
 • Om du misstänker att syskonen bråkar mer för att de är trötta eller hungriga kan du göra mycket innan de kommer så långt. Ge dem en frukt på väg hem från förskolan, så de inte är vrålhungriga.
 • Hjälp barnen leka med varandra. Det kan vara att barnen behöver hjälp att komma i gång med leken. Eller att en vuxen är mer närvarande hela tiden. Om ni har problem med syskonbråk kanske föräldrarna måste bli mer involverade i barnens lekar.
 • Möblera om där hemma. Alla barn har behov av att vara ensamma någon gång ibland. Barnen bråkar ofta när de är allt för tätt inpå varandra. De behöver delas upp ibland. Samma sak gäller deras saker. Ni kan dela upp rummet eller hyllan så att syskonen inte rör deras leksaker.
 • Låt barnen göra olika aktiviteter efter skolan. Om storasyster spelar fotboll kan lillebror gå på bordtennis i stället, eller gammeldans. Något som är annorlunda så det inte är lika lätt för vare sig dem själva eller andra att jämföra dem med varandra.
 • Sätt en timer för hur länge var och en får använda de gemensamma sakerna. Då är det lättare att dela med sig, för du kan inte diskutera med en klocka. Visa barnen vad du gör och att de båda två får lika lång tid på sig.

Slutsats

Ja, det är normalt att syskon bråkar med varandra. Dock måste du inte tolerera att det stör resten av familjen eller att det pågår precis hela tiden. Det är viktigt att hantera syskonrivalitet och göra vad du kan för att minska bråken. Familjens hälsa och välbefinnande kan nämligen påverkas om det blir för mycket eller om bråken blir allt värre eller större.

Lär barnen hur de ska lösa sina konflikter på en fridsam väg, genom att prata med varandra. Föregå med gott exempel och var redo att medla vid behov. Prata ofta med dem om vikten av att hålla fred, att visa syskonkärlek. Diskutera hur de vill att en bra kompis ska vara och visa dem hur de kan bli en.

Om syskonbråket eskalerar eller blir våldsamt kanske du behöver söka hjälp. Det finns flera resurser i samhället. Till en början kan du ta upp saken med personalen i skolan. Se om det är ett fortlöpande mönster. Annars kan du gå till BVC, vårdcentralen eller elevhälsan. Från kommunen kan hela familjen få hjälp, både barnen och de vuxna.

Glöm aldrig att du inte ska jämföra barnen med varandra. Var och en är unik på sitt eget sätt, och det är inte sunt att jämföra dem. Om barnen känner sig älskade för vem de är så blir de mer självsäkra och risken för syskonbråk minskar.

You may also like

Leave a Comment